Mgr. Bohdan SLÁMA

Odborný asistent - vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: bohdan.slama@famu.cz

Pracoviště:
  • Katedra režie
  • Odd. OPVV FAMU

Vyučované předměty zde
Bez obrázku