prof. Eva MACHKOVÁ

Dohody - pedagogický proces

E-mail: eva.machkova@damu.cz
Telefon: 234 244 218

Pracoviště:
  • Katedra výchovné dramatiky

Vyučované předměty zde
FOTO

Úspěchy & životopis

2014

Jmenována profesorkou.


1993

Jmenována docentkou.


1992

Založení katedry výchovné dramatiky na DAMU, navázání pracovního poměru pedagoga na DAMU.


1989

Odchod do důchodu.


1970

Státní závěrečná zkouška v oboru pedagogika na FF UK.


1961

-1989 Odborná pracovnice ÚDLUT/ÚKVČ, zaměření na dramatickou výchovu a divadlo.


1954

Ukončení studia divadelní vědy na DAMU.


1931

Narozena.