Mgr. Libuše VOBĚRKOVÁ

Odborný asistent

E-mail: libuse.voberkova@damu.cz
Telefon: 234 244 226, ['775237358']

Pracoviště:
  • Katedra alternativního a loutkového divadla

Vyučované předměty zde
FOTO

NIKDY NENÍ PŘÍLIŠ POZDĚ ZAČÍT ŽÍT SVÉ SNY. JENOM JEDINÉ ZNEMOŽŇUJE SEN : STRACH Z NEÚSPĚCHU. (P. Coelho)

Úspěchy & životopis

 

Zpěvačka, pedagog zpěvu, hlasová poradkyně.


2014

dosud - spolupráce s Výzkumným centrem hudební akustiky MARC při HAMU Praha


2012

dosud - lektorka zpěvu, Občanské sdružení TAP


2011

Kurz Funkce zpěvního hlasu, Universita Stockholm, Švédsko, prof. Johan Sundberg


2010

dosud - hlasová poradkyně, pěvecký sbor ČVUT


2003

dosud - pedagog, Katedra ALD DAMU, předmět Zpěv


1993

absolutorium magisterského studia, Hudební fakulta AMU, obor Sólový zpěv, titul Mgr.


1990

dosud - koncertní činnost (např. spolupráce s Jihočeským žesťovým souborem v tuzemsku i v zahraničí (Německo, Rakousko), koncert Francie, vánoční koncerty, koncerty duchovní a klasické hudby; od 1993 do 1994 zpěvačka – sólistka, Armádní umělecký soubor v Praze.