Citace PRO

Pro (ne)akademickou obec AMU je do 31. 12. 2024 zřízen přístup pro práci s citačním manažerem.

Citace PRO je intuitivní citační manažer. Slouží pro vytváření, správu, export a sdílení citací. Služba podporuje aktuální verzi normy ČSN ISO 690.

Přihlásit se můžete podle přiloženého manuálu.

Dokumenty:

Manuál přihlášení Citace PRO / PDF