Skripta k prodeji v knihovně DAMU (pouze za hotové)

  AUTOR+NÁZEV

CELKEM

s 0% DPH

 
Knihy označené ∞ jsou z edice Disk
 
 
Knihy označené !!! jsou v prodeji knihovny
 
 
Knihy označené B jsou z nakladatelství Brkola
 
 
Knihy označené D jsou z Divadelního ústavu
 
     
  Adámek, Jiří: Théâtre musical 149,-
D Albertová, H.: Jan Vančura 159,-
D Albertová, H.: Josef Svoboda 619,-
D Albertová, H.: Karel Zmrzlý 159,-
  Alfréd Radok mezi filmem a divadlem 179,-
  Aronson, Arnold: Americké avatgardní divadlo 184,-
  Augustová, Zuzana: Experiment jako kritika nacismu. Poválečná rakouské experimentální drama 245,-
  Augustová, Jiřík, Jobertová: Horizonty evropského dramatu 209,-
  Banu, Georges: Nepodrobený herec 174,-
Bár, Pavel: Herci a herectví v českém zábavněhudebním divadle 160,-
Bár, Pavel: Od operety k muzikálu: hudebnězábavní divadlo v Československu po roce 1945 120,-
Bartoš, Zdeněk: Divadlo a iluze 60,-
Bártová-Brabcová, M.: Fenomén Gilbert&Sullivan : vznik anglické operety 120,-
  Bláhová, Dagmar: Herectví a film 90,-
  Burian, E.F.:  Pražská dramaturgie na přelomu 30. a 40. let 69,-
  Capko, Štefan: Zjevení masky 251,-
  Cihlář, Ondřej; Jordan, Hanuš: Orbis cirkus 267,-
Cindlerová, Jana: Dramaturgie her Karla Čapka 120,-
Císař, Jan: Česká divadelní tradice : mýtus, nebo živá skutečnost? 120,-
  Císař, Jan: Člověk v situaci (2., rozšířené vydání) 160,-
  Císař, Jan: The History of Czech Theatre - A Survey 347,-
  Císař, Jan: Přehled dějin českého divadla 223,-
  Císař, Jan: Základy dramaturgie 208,-
  Černý, Jiří: Základy scénického a architektonického svícční 1-3 (2., revidované vydání) 139,-
  Češková, Olga: Pěvecká výchova (4. vydání) 55,-
  Dějiny AMU ve vyprávěních 258,-
  Divadelní kostým/Theatre costume 301,-
  Divadelní tvorba ve specifických skupinách 167,-
  Dubská, Alice: The Travels of the Puppeteers Brat and Pratte Through Europe in the Eighteenth and Nineteenth Centuries 133,-
  Dubská, Alice: Dvě století českého loutkářství 150,-
!!! Dvacet let Katedry výchové dramatiky DAMU Praha 1992-2012 50,-
  Dvořák, Jan: Kapitoly k tématu realizace divadla 177,-
  Franz, Martin a kol.: Dějiny Akademie múzických umění v Praze 272,-
  Erik Kolár-pedagog 34,-
Gajdoš, Július: Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci 120,-
Gajdoš, Július: Od techniky dramatu ke scénologii 60,-
Gajdoš, Julius: From Drama Technique to Scenology 60,-
  Goebbels, Heiner: Proti gesamtkunstwerku 279,-
Goriaux, Jitka: Antoine Vitez: režisér a pedagog... tedy dramaturg? 120,-
Goriaux Pelechová, Jitka: Divadlo Thomase Ostermeiera 120,-
Gregar, Alexandr: Město a (jeho) divadlo 120,-
  Gregorini, Bedřich, Gregorini, Jindřích, Srstka, Jiří: Základy divadelní činnosti 74,-
Hagoort, Giep: Umělecký management v podnikatelském stylu 120,-
  Hančil, Jan: Royal Court Theatre a Divadlo dramatických autorů 76,-
  Havelka, Jiří: Zmrazit čerstvé ovoce 147,-
Holomíček, Bohdan: Divadelní svět/Theatre World 190,-
Honsová, Petra: Jiří Hálek a Jiřina Třebická : k herectví Činoherního klubu a 60. let 120,-
Hrbek, Daniel: Budování divadla 120,-
Hugo, Victor: Předmluva ke Cromwellovi 60,-
  Hůrková, Jiřina: Antická jména 92,-
Hyvnar, Jan: O českém dramatickém herectví 20. století 120,-
Hyvnar, Jan: Virtuosové : K evropskému herectví 19. a počátku 20. století 60,-
  Charvát, Martin: Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval 174,-
  Chloupek, Košut, Srstka: Smlouvy v divadelní praxi 175,-
Chválová, Lenka: Žena v divadle Josefa Kajetána Tyla 60,-
  Itten, Johannes: Umění barvy 244,-
  Jan Grossman k českému divadlu 20. století 69,-
Jawor, Maja: Hlas a pohyb : herecká technika a herecká tvořivost 60,-
  Janu Císařovi Ad Honorem : sborník příspěvků k osmdesátým narozeninám 75,-
  Ježek, Vlastimil, Jirák, Jan: Média a my 105,-
  Jiřička, Lukáš: Dobyvatelé akustických scén. Od radioartu k hudebnímu divadlu (Goebbels, Neuwirth, Ammer, Oehring) 230,-
  Jiřička, Lukáš: Identita v době otřesu : skici o současném polském divadle 168,-
  Jiřík, Jan: Divadlo a utopie. Polské divadelní studio Reduta jako příklad modernistické utopie 153,-
  Jobertová, Daniela: Když mluvit znamená jednat 173,-
Josek, Jiří: Na cestě k Shakespearovi (Překladatelské reflexe) 60,-
Kabaret Eduarda Basse 60,-
  Kolafa, Jiří: Hudební nauka pro nehudebníky 83,-
  kol.: Happening: mezi záměrem a hrou 174,-
  kol.: Hybneriáda aneb Červený a černý Boris 76,-
kol.: Pane profesore, uděláme vám scénu 150,-
kol.: Projít ohněm: život a smrt Jana Husa 40,-
kol.: Slovo a obraz na scéně : generační příspěvek k současné dramaturgii 120,-
Kotte, Andreas: Divadelní věda : úvod 120,-
  Kotte, Andreas: Dějiny divadla : úvod 419,-
  Koubová, Alice: Myslet z druhého místa: k otázce performativní filosofie 174,-
  Krejča, Otomar: Divadlo jsou herci 197,-
  Kröschlová, Eva: Jevištní pohyb (5., doplněné vydání) 182,-
  Kröschlová, Eva: Ladění 35,-
  Ledvinová, Jana: Profesionální fundraising. Jak se osvobodit od finanční závislosti 139,-
Lipus, Radovan: Scénologie Ostravy 120,-
  Lukavský, Radovan: Kultura mluveného slova + CD 264,-
  Magnin, Charles: Dějiny loutkového divadla v Evropě (I.+II.díl, 2. vydání) 195,-
  Machková, Eva: Jak se učí dramatická výchova 98,-
Machková, Eva: Mezi skutečností a snem: Kapitoly z poetiky pohádkové hry 120,-
  Machková, Eva: Nástin historie a teorie dramatické výchovy 132,-
  Machková, Eva: Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti 132,-
  Marušák, Radek: Literatura v akci 160,-
  Michalovič, P.; Zuska, Vl.: Znaky, obrazy a stíny slov 236,-
  Mikeš, Vladimír: Divadlo francouzského baroka 209,-
  Mikeš, Vladimír: Divadlo španělského zlatého věku 191,-
  Nekolný, Bohumil: Divadlo a společnost kolem roku 1989 195,-
  Nekolný, Bohumil: Divadlo a kreativní sektor 112,-
  Nekolný, Bohumil a kol.: Kontext provozování divadla v ČR 97,-
  Neznal, Vít: Medialita dovadla 83,-
  Osolsobě, Ivo: Principia parodica 174,-
Pácl, Štěpán: Slovo v prostoru 120,-
  Pardyl, Věkoslav Handa: Perspektiva (2. vydání) 104,-
  Parker, Stephen: Bertolt Brecht 349,-
  Pavis, Patrice: Analýza divadelního představení 349,-
  Plichta, Jaroslav: Glosy k tajemství lidského hraní 83,-
  Potužáková, M., Rut, P.: Téměř vždycky trapným dojmem 174,-
Pražák, Albert: Mezi (Stručná interpretace meziprostoru) 60,-
  Provazník, Jaroslav: Děti a loutky 124,-
  Radok, Alfréd: Postupy a účinky 69,-
  Reidinger, Jiří: Když bolí úsměv + DVD 233,-
  Ribi, Hana: E.G.Craig - Figura a abstrakce 114,-
  Rostain, Michel: Deník zkoušek Tragédie Carmen Petera Brooka 129,-
Rousseau, Jean-Jacques: Dopis d´Alembertovi 60,-
  Rut, Přemysl: Příběh a Shakespeare 100,-
Řezníčková, Kateřina: České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století 60,-
  Salzmannová, Eva: Chvála pedagogickému bláznovství 90,-
sborník: Od (tvořivého) psaní ke scénickému umění 120,-
sborník: Sláva a bída herectví 120,-
Schmid, Jan: Epištoly v kapitolkách 150,-
Sílová, Zuzana: Disk a generace 1945 120,-
Sílová, Zuzana: Generace a kontinuita 120,-
Sílová, Zuzana: Komedianti na české scéně 120,-
Sílová, Z.; Bár, P.: Frejkovy Schovávané na schodech : poezie a politika 120,-
  Sílová, Z., Šotek, M.: Jak rozumět českému dramatu 19. století 55,-
Slavický, Stanislav: Scénické tance jihovýchodní Asie 120,-
Slavický, Stanislav: Scénické tance Latinské Ameriky 120,-
  Smeljanskij, A.: Zápas autora s divadlem. Michail Bulgakov v MCHAT 208,-
  Srstka, Jiří: Autorské právo v divadle 84,-
Stanislavskij, K.S.: Od prožívání k jednání. Předpoklady a cíle Stanislavského reformy 120,-
  Strasberg, Lee: Vysněná vášeň. Výklad METODY herecké práce 223,-
Šesták, Jiří: Divadlo-kultura-podmínky (Osobní zkušenost) 120,-
Šípek, Jiří: Psychologické souvislosti scénické tvorby 60,-
Šotek, Milan: Hry se slovy a tanci 60,-
Šotek, Milan: Komedie podle Václava Klimenta Klicpery 120,-
Švarcová, Zdenka: Legenda Komanči 120,-
Tairov, A. J.: Odpoutané divadlo 120,-
  Terény performance 349,-
  Tille, Václav: Divadelní vzpomínky 59,-
  Tománek, Alois: Podoby loutky (6. vydání) 167,-
  Tománek, Alois: Forms of puppets (2. vydání) 167,-
  V hlavní roli text. Podoby a proměny scénického čtení 181,-
Valenta, Josef: Divadlo nebo život! aneb Metafora Divadla jako prostředek poznávání 60,-
Valenta, Josef: Scénologie (každodenního) chování 120,-
  Válková, Libuše, Vyskočilová, Eva: Hlas individuality. Psychosomatické pojetí hlasové výchovy (3. vydání) 62,-
  Vasiljev, Jurij A.: Jevištní řeč. Trénink a tvorba 104,-
Vavříková, Eliška: Mimesis a poiesis 60,-
!!! Vedral, Jan: DRAMAturg 150,-
  Vinař, Josef: Herec je svou vlastní možností 139,-
Vojtěchovský, Miroslav, Vostrý, Jaroslav: Obraz a příběh 160,-
Vojtěchovský, Miroslav, Vostrý, Jaroslav: Image and Narrative 160,-
Vostrá, Denisa: Předpoklady japonské scéničnosti 120,-
Vostrý, Jaroslav: O hercích a herectví 120,-
Vostrý, J., Plešák, M.: Problém Brecht, I., U nás 120,-
Vostrý, J., Plešák, M.: Problém Brecht, II., Jinde 120,-
  Vostrý, Jaroslav: Předpoklady hereckého projevu (reedice) 69,-
  Vostrý, Jaroslav: Režie je umění 243,-
Vostrý, Jaroslav: Scénologie dramatu 120,-
Vostrý, Jaroslav: Scénování a umění 160,-
Vostrý, Jaroslav: Scénování v době všeobecné scénovanosti (Úvod do scénologie) 160,-
Vostrý, Jaroslav: Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní souvislosti 60,-
Vostrý, Jaroslav, Sílová, Zuzana: České drama a český hrdina 120,-
Vostrý, Jaroslav, Sílová, Zuzana: Je dnes ještě možné herecké umění 120,-
  Vostrý, Jaroslav, Sílová, Zuzana: Jindřich Vodák k historii českého divadla 69,-
Vostrý, Jaroslav, Sílová, Zuzana, Bár, Pavel: Divadelním ředitelem 1945-1950 (Jiří Frejka na Vinohradech) 120,-
Vostrý, Jaroslav, Sílová, Zuzana: Městská divadla pražská v éře Oty Ornesta (1950-1972) 120,-
  Z pozůstalosti Jana Malíka 134,-
  Zárubová-Pfeffermannová, Noemi: Gesta a mimika 118,-
Zeami Motokijo: Poučení hercům 120,-
  Zich, Otakar: Estetika dramatického umění (1. vyd. v NAMU) 244,-
  Žantovská, Irena: Divadlo jako komunikační médium 147,-
  Živé dědictví loutkářství + CD 214,-


tel. kontakt: 234244213

* Ke každé zakoupené publikaci vydavatelství KANT dostanete jeden výtisk časopisu DISK č. 2, 4–25, dle vlastního výběru, zdarma.

Obsah jednotlivých čísel:

Disk 2 (prosinec 2002)
Disk 4 (červen 2003)
Disk 5 (září 2003)
Disk 6 (prosinec 2003)
Disk 7 (březen 2004)
Disk 8 (červen 2004)
Disk 9 (září 2004)
Disk 10 (prosinec 2004)
Disk 11 (březen 2005)
Disk 12 (červen 2005)
Disk 13 (září 2005)
Disk 14 (prosince 2005)
Disk 15 (březen 2006)
Disk 16 (červen 2006)
Disk 17 (září 2006)
Disk 18 (prosinec 2006)
Disk 19 (březen 2007)
Disk 20 (červen 2007)
Disk 21 (září 2007)
Disk 22 (prosinec 2007)
Disk 23 (březen 2008)
Disk 24 (červen 2008)
Disk 25 (září 2008)

Jiný prodej než osobní je možný v e-shopu nakladatelství AMU .