Historie knihovny DAMU

Divadelní fakulta Akademie múzických umění zahájila svou činnost ve školním roce 1947/1948. Od roku 1948 také existuje knihovna DAMU, která od počátku sloužila zejména studentům a pedagogům Akademie múzických umění. Základ knihovny vznikl z fondů knihovny tehdejší Státní konzervatoře, soukromých darů umělců a později také z některých pozůstalostí. Díky tomu lze i dnes najít ve fondu knihovny DAMU kvalitní knihy o divadle a divadelní hry vydané v 18. a 19. století.

Od počátku byla knihovna DAMU jednou ze tří fakultních Knihoven AMU. Ředitelství Knihovny AMU sídlilo až do roku 1995 ve Valentinské ulici v Praze. Kromě metodického vedení knihoven zajišťovalo také centrální akvizici knih i periodik, probíhalo zde zpracování fondů všech tří knihoven. Knihovna DAMU byla otevřena čtyřikrát týdně, 5 hodin denně.

Knihovna od svého založení sídlila v Karlově ulici 26, tedy v hlavním sídle DAMU, až do roku 1995 ve 2. patře budovy. Tam byla "výpůjční místnost", příruční knihovna a také 4 velmi stísněná místa pro studium presenčních výpůjček. Knihovně patřily také dva depozitáře, které ovšem byly na různých místech školy. Od roku 1995 se fakultní knihovny více osamostatnily, mají své vedoucí . Zajišťují kromě běžného provozu a služeb také samostatně akvizici a zpracování fondů. Vedení Knihovny AMU působí pouze jako řídící, koordinační a metodický orgán a to zejména v oblasti automatizace všech tří knihoven.

V roce 1995 - za děkanátu prof. Horanského a díky jeho velké osobní iniciativě - získala knihovna nové prostory v 1. patře budovy. Vznikla zde výpůjční místnost, studovna s 18 studijními místy a o dva roky později také "počítačová místnost" se čtyřmi a později 8 PC. Zároveň se přestěhovaly i dva depozitáře, též do 1. patra.

V rámci kompletní rekonstrukce budovy DAMU v Karlově ulici, se tento stav v roce 2002 změní. Ke knihovně přibude jedna nová studovna s výpočetní technikou a rovněž oba vzdálenější depozitáře se přemístí a budou navazovat přímo na knihovnu.

Pokude jde o automatizaci knihovny, v roce 1994 získala svůj první počítač,
jehličkovou tiskárnu a modem. Byl zde nainstalován knihovní systém ISIS/MAKS a zahájeno zpracovávání knižních přírůstků v automatizovaném systému. O rok později byla knihovna vybavena výpočetní technikou systematicky z prostředků grantu.V roce 1995 byl zahájen vývoj vlastní aplikace knihovny DAMU pro vedení výpůjční agendy - systém KNH, jež byl používán až do léta 2000. Protože systém nebyl propojitelný s elektronickým katalogem knihovny DAMU, znamenalo to pro knihovnu dvojí zpracování fondů. V roce 1998 byl zároveň pro všechny Knihovny AMU zakoupen a zaveden modul Katalog automatizovaného knihovního systému Tinlib a provedena konverze záznamů z původního systému ISIS/MAKS. V roce 1998 byla knihovna DAMU připojena k internetu pevnou linkou.

V létě 2000 byl definitivně ukončen provoz výpůjčního systému KNH: data z něj byla opravena a převedena do hlavního systému Tinlib a od září byl zahájen provoz výpůjčního modulu tohoto systému, provozovaný na bázi snímání čárových kódů. Byla zajištěna také možnost síťového zpřístupnění elektronických katalogů ostatních dvou fakultních Knihoven
AMU.

Začátkem roku 2001 se knihovna musela z důvodů opravy stropů kompletně vystěhovat do provizorních prostor v Řetězové ulici, kam se vešlo jen malé procento nejživějšího fondu knih. Ostatní fondy a lístkové katalogy byly dočasně přemístěny do skladiště v Berouně po dobu rekonstrukce byly nepřístupné. Nazpět se knihovna do obnovených prostor vrátila v létě r. 2002. V srpnu však přišla povodeň a knihovna přišla o více než polovinu fondů, právě nově uložených ve sklepním depozitáři. Z této pohormy se knihovna vzpamatovávala jen postupně, protože zajistit náhrady za všechny studijní materiály je velmi obtížné. Nenahraditelnou ztrátou jsou mj. také absolventské práce.

V roce 2003 knihovna zpřístupnila svůj elektronický katalog na Internetu.

17. 10. 2005 knihovna oslavila Dnem otevřených dveří desáté výročí svého působení v nových prostorách.

Výroční zprávy

Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2022
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2021
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2020
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2019
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2018
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2017
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2014
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2013
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2012
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2011
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2010
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2009
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2008
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2007
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2006
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2005
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2004
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2003
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2002
Aktualizováno 6. května 2024
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2001
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 2000
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Výroční zpráva knihovny DAMU za rok 1999
Aktualizováno 18. září 2023
PDF