Fondy knihovny DAMU

O fondech
Jak hledat dokumenty z fondů

Fond knihovny DAMU se sestává z knih (obecné encyklopedie, speciální encyklopedie a encyklopedie dalších uměleckých oborů, monografie, práce z oborů historie, divadelní teorie a kritiky, divadelní historie, scénografie, herectví, loutkářství, pedagogiky), skript, divadelních her, diplomových prací, uchovávaných odborných periodik.

Struktura a velikost fondů ke 31.12. 2012

30 221 knih o divadle, divadelních her a vázaných divadelních časopisů
 1 209 vysokoškolských prací
   485 studijních videokazet
1 554 DVD a Blue Ray s divadelní a příbuznou tématikou
   424 CD s divadelní a příbuznou tématikou
     45 MC s divadelní a příbuznou tématikou
     55 CD ROMů

Celkem 33 194 knihovních jednotek.
Přírůstek za rok 2012 byl 799 jednotek včetně darů.

V elektronickém katalogu CARMEN, který je on-line dostupný odkudkoliv a kdykoliv ze stránek AMU.

Fond knihovny DAMU je kompletně zpracován ve společném elektronickém katalogu Knihovny AMU.

Vyhledávat lze podle různých kriterií (obecného druhu dokumentu, typů dokumentů, autorů, překladatelů, názvů, předmětových hesel, nakladatelů, herců, interpretů atd.).

Elektronický katalog obsahuje záznamy:
- knih: získaných od roku 1993 (kompletní záznamy)
a dále starší záznamy, které někdy neobsahují všechny údaje
- her
- vysokoškolských prací
- vázaných časopisů
- hudebnin
- videokazet a DVD
(přístup k fondu je umožněn pouze na vyhrazených
počítačích v knihovně DAMU
- CD, MC, CD ROMů

Po vyhledání požadovaného dokumentu si zjistěte všechny signatury, které jsou v záznamu uvedeny a také, zda je dokument na místě. Poté předejte službě své požadavky k vyřízení.

Vysokoškolské práce jsou přístupné

a) tištěné jen v knihovně podle platných předpisů
b) od r. 2006 v digitálním repzotáři AMU v systému Dspace (často včetně plných verzí).

Hledat lze také v klasických lístkových katalozích (pokud jste neuspěli v elektronickém katalogu):

Knihy: podle autora nebo podle předmětového hesla
Texty her: podle autora nebo předmětového hesla
Vysokoškolské práce: podle autora
Hudebniny: podle autora