Do knihoven nahlížejte také online

  1. Knihovna DAMU - elektronické informační zdroje (např. DSpace, Filr ad.).
  2. KRAMERIUS - dočasný přístup k digitálním fondům Národní knihovny (NK ČR) a Moravské zemské knihovny (MZK) - platí do 30. 6. 2021.
    Studenti a pedagogové VŠ mohou po přihlášení využívat kompletní digitální fondy NK ČR a MZK. Zpřístupněno je více než 215.000 titulů digitalizovaných monografií a periodik. Dokumenty lze otevřít, přečíst, ale není povoleno stahování a tisk.
  3. #Knihovnyprotiviru - přehledně (nejen) pro vysokoškoláky.
    Moravská zemská knihovna přehledně zveřejňuje na webové stránce odkazy na elektronické zdroje, další digitální zdroje a databáze.
27. duben 2021

.