Aktuality

Knihovna uzavřena do odvolání

Veškeré výpůjčky byly automaticky prodlouženy. Knihy zatím nevracejte, případně nám napište mail.

 

Podpora výuky v době karantény

AMU zveřejnila na svých stránkách tipy na software na setkávání a výuku na dálku. Odkaz je zde.

 

Přehled přenosů z významných evropských divadel k dispozici na britském portálu The Stage

 

JSTOR zpřístupnil svou Open-Access akademickou databázi

Akademická digitální knihovna, která obsahuje tituly nejen z humanitních a společenských věd, zpřístupňuje přes 6 000 e-knih a přes 150 odborných časopisů bez nutnosti přihlašování až do 30. června 2020.

 

Do knihoven nahlížejte nyní online

1) Knihovna DAMU - elektronické informační zdroje

2) #Knihovnyprotiviru - přehledně (nejen) pro vysokoškoláky
Moravská zemská knihovna přehledně zveřejňuje na nové webové stránce odkazy na elektronické zdroje, další digitální zdroje a databáze.

3) Národní digitální knihovna pro studenty VŠ
Studenti a pedagogové mohou využívat dočasný online přístup k fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol formou aplikace Kramerius. Zpřístupněno je více než 206.000 titulů digitalizovaných monografií a periodik. Po dobu vyhlášení nouzového stavu je možné fondy otevřít, přečíst, ale z logiky věci není povoleno stahování a tisk těchto fondů.

4) Digitální knihovna Národní technické knihovny ČR pro studenty VŠ
Sbírka naskenovaných knih pro studenty a učitele vysokých škol především technických oborů je k dispozici přes 2 000 titulů periodik a monografií. Tituly je možné procházet v režimu náhledu po jednotlivých stránkách, není možné dokumenty stahovat.

5) Knihovna Akademie věd ČR
- Knihy
- Časopisy i jednotlivé články
- Deníky, týdeníky a časopisy z celého světa (včetně titulů jako jsou Respekt, Lidové noviny, Ekonom, New York Daily News atd.)
- Elektronické informační zdroje pro vědu, výzkum a vzdělávání
- Všechny vědní obory (společenské i přírodní vědy, chemie, ekonomie, psychologie…)

6) Statista - celosvětová databáze statistik
Do 30. 4. 2020 můžete bezplatně využívat plný přístup do placené databáze pomocí Vašich školních přihlašovacích údajů a tohoto odkazu

7) SW Cinema 4D
Studenti a pedagogové mohou zdarma získat licenci programu Cinema 4D (nainstalovaného v PC učebně DAMU S105). Výuková videa a základní manuál zde.

6) SW Adobe Creative Cloud
Díky zakoupeným sdíleným licencím v PC učebně DAMU S105 mohou nyní studenti a pedagogové získat pro domácí přípravu bezplatně dočasnou licenci kompletního balíku SW Adobe Creative Cloud, která je aktuálně nabízena do 31. 5. 2020 (může být změněno v závislosti na vývoji situace)!
Pro získání licence je potřeba založit si účet Adobe ID za použití školní emailové adresy (pokud ho již nemáte založen) zde. Po založení účtu je potřeba zaslat Jakubu Kavanovi školní email, aby vás mohl přiřadit pod náš Adobe účet, a mohli jste využít tuto nabídku! Výukové materiály najdete např. zde nebo zde.
 

Jak se stát uživatelem
Služby
Knihovní rada

Knihovna DAMU poskytuje služby zejména studentům a pedagogům AMU s platným průkazem studenta nebo pedagoga. Pro veřejnost je knihovna také přístupná, ovšem pouze pro prezenční výpůjčky do studovny.


Zájemce (pedagog a student AMU) o absenční půjčování může požádat o registraci v každé fakultní knihovně v rámci AMU. K tomu mu stačí průkaz AMU. Bude mu vždy přidělena kategorie uživatele, která určuje jeho konkrétní práva. Registrace je bezplatná.
Při registraci je třeba, aby se uživatel seznámil s Knihovním a výpůjčním řádem a jeho Dodatky. Průkaz AMU slouží zároveň jako knihovní průkaz, není tedy možné si bez něj půjčovat knihy.

 

Půjčování mimo knihovnu (jen registrovaní uživatelé)
- knihy, skripta

Prezenční studium: (podle kapacitních možností každý zájemce)
- CD, MC, CD ROMy, videokazety, DVD, časopisy, noviny, vysokoškolské kvalifikační práce, encyklopedie, slovníky a další knihy i z příručního fondu

Vysokoškolské kvalifikační práce jsou dostupné také – v případě autorem údělených oprávnění – v digitálním repozitáři AMU v systému DSpace

Kopírování, tisk, skenování:

Před knihovnou je k dispozici stroj pro samoobslužné kopírování, tisk a skenování. Platba se provádí prostřednictvím identifikačního průkazu  (studenta či zaměstnance) v dobíjecím bankomatu, který je umístěn v přízemí v budově rektorátu AMU.

Informace a návod ke kopírování, skenování a tisku

Návod na prodloužení svých výpůjček po internetu / PDF

Další služby:
- referenční, informační, informace o oborových informačních zdrojích interních i externích
- na objednávku: konzultace, rešerše, případně bibliografie a anotace

Prodej skript:
V knihovně pouze pro studenty a pedagogy AMU. Pro ostatní zájemce zajišťuje prodej Nakladatelství AMU.

Možnost samostatné práce s výpočetní technikou - do sítě mají přístup pouze studenti a zaměstnanci AMU.

Otevírací doba

Pondělí-čtvrtek: 10-17 h

Pátek: 10-13 h

 

Katalog knihovny DAMU

Knihovna DAMU

Adresa:
Karlova 26, Praha 1

Kontakty:
Výpůjční pult: 234 244 213
Vedoucí: 234 244 228
e-mail: knihovna.damu(zavináč)damu.cz
FB Knihovny DAMU


Pracovníci

Mgr. Iveta Davidová, Ph.D.

Vedoucí knihovny

E-mail: iveta.davidova@damu.cz
Telefon: 234 244 228
Detail osoby
Bez obrázku

Mgr. Kristýna Froňková

Knihovnické činnosti (mateřská dovolená)

E-mail: kristyna.fronkova@damu.cz
Telefon: 234 244 213
Detail osoby
Bez obrázku

Mgr. Jiří Růžička

Knihovnické činnosti

E-mail: jiri.ruzicka@damu.cz
Telefon: 234 244 213
Detail osoby
Bez obrázku

MgA. Mgr. Simona Kysilková Šnajperková

Informační a knihovnický pracovník

E-mail: simona.kysilkovasnajperkova@damu.cz
Telefon: 234 244 213
Detail osoby
Bez obrázku


Dokumenty

Pokyny k odevzdávání diplomových prací

Pokyny k odevzdávání bakalářských a magisterských prací, včetně přístupu k elektronickému identifikačnímu formuláři, licenční smlouvě a návodu jsou zde.