Aktuality

Knihovna DAMU oznamuje:

od 19. října 2020 je knihovna otevřena v omezeném režimu a to POUZE

úterý a čtvrtek 10-15 hod (ostatní dny ZAVŘENO!)

a JEN pro individuální návštěvy studentů za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury (studovna je i nadále uzavřena).

Individuální návštěva je možná POUZE na základě objednávky (přičemž preferovány jsou stále online elektronické zdroje) v online knihovním systému nebo e-mailem na adresu knihovny.

Prodej skript v knihovně neomezen.

Pro aktuální informace sledujte náš web a Facebook.

V Praze, dne 16.10.2020
Mgr. Iveta Davidová, Ph.D., vedoucí knihovny DAMU

 

Přehled přenosů z významných evropských divadel k dispozici na britském portálu The Stage

Do knihoven nahlížejte také online

1) Knihovna DAMU - elektronické informační zdroje

2) #Knihovnyprotiviru - přehledně (nejen) pro vysokoškoláky
Moravská zemská knihovna přehledně zveřejňuje na nové webové stránce odkazy na elektronické zdroje, další digitální zdroje a databáze.

3) Národní digitální knihovna pro studenty a pedagogy VŠ od 20.5.2020
Pro zapojené knihovny jsou zde po přihlášení (vyplňte z výběru instituci: Akademie múzických umění a dále svůj školní login+heslo) zpřístupněny díla nedostupná na trhu (ve zkratce NDK-DNNT) - digitalizované dokumenty vydané na území České republiky do roku 1989 a o něco později až do roku 2007 (periodika do roku 2009). Společně s nimi jsou k dispozici také digitalizované dokumenty, které jsou již z hlediska autorského práva volné. Fondy je možné otevřít, přečíst, ale z logiky věci není povoleno stahování a tisk těchto fondů.

4) Digitální knihovna Národní technické knihovny ČR pro studenty VŠ
Sbírka naskenovaných knih pro studenty a učitele vysokých škol především technických oborů je k dispozici přes 2 000 titulů periodik a monografií. Tituly je možné procházet v režimu náhledu po jednotlivých stránkách, není možné dokumenty stahovat.

 

Jak se stát uživatelem
Služby
Knihovní rada

Knihovna DAMU poskytuje služby zejména studentům a pedagogům AMU s platným průkazem studenta nebo pedagoga. Pro veřejnost je knihovna také přístupná, ovšem pouze pro prezenční výpůjčky do studovny.


Zájemce (pedagog a student AMU) o absenční půjčování může požádat o registraci v každé fakultní knihovně v rámci AMU. K tomu mu stačí průkaz AMU. Bude mu vždy přidělena kategorie uživatele, která určuje jeho konkrétní práva. Registrace je bezplatná.
Při registraci je třeba, aby se uživatel seznámil s Knihovním a výpůjčním řádem a jeho Dodatky. Průkaz AMU slouží zároveň jako knihovní průkaz, není tedy možné si bez něj půjčovat knihy.

 

Půjčování mimo knihovnu (jen registrovaní uživatelé)
- knihy, skripta

Prezenční studium: (podle kapacitních možností každý zájemce)
- CD, MC, CD ROMy, videokazety, DVD, časopisy, noviny, vysokoškolské kvalifikační práce, encyklopedie, slovníky a další knihy i z příručního fondu

Vysokoškolské kvalifikační práce jsou dostupné také – v případě autorem údělených oprávnění – v digitálním repozitáři AMU v systému DSpace

Kopírování, tisk, skenování:

Před knihovnou je k dispozici stroj pro samoobslužné kopírování, tisk a skenování. Platba se provádí prostřednictvím identifikačního průkazu  (studenta či zaměstnance) v dobíjecím bankomatu, který je umístěn v přízemí v budově rektorátu AMU.

Informace a návod ke kopírování, skenování a tisku

Návod na prodloužení svých výpůjček po internetu / PDF

Další služby:
- referenční, informační, informace o oborových informačních zdrojích interních i externích
- na objednávku: konzultace, rešerše, případně bibliografie a anotace

Prodej skript:
V knihovně pouze pro studenty a pedagogy AMU. Pro ostatní zájemce zajišťuje prodej Nakladatelství AMU.

Možnost samostatné práce s výpočetní technikou - do sítě mají přístup pouze studenti a zaměstnanci AMU.

Otevírací doba

Úterý + čtvrtek: 10-15 h

Studovna do odvolání uzavřena.

 

Katalog knihovny DAMU

Pracovníci

Mgr. Iveta Davidová, Ph.D.

Vedoucí knihovny

E-mail: iveta.davidova@damu.cz
Telefon: 234 244 228
Detail osoby
Bez obrázku

Mgr. Kristýna Froňková

Knihovnické činnosti (mateřská dovolená)

E-mail: kristyna.fronkova@damu.cz
Telefon: 234 244 213
Detail osoby
Bez obrázku

Mgr. Jiří Růžička

Knihovnické činnosti

E-mail: jiri.ruzicka@damu.cz
Telefon: 234 244 213
Detail osoby
Bez obrázku

MgA. Mgr. Simona Kysilková Šnajperková

Informační a knihovnický pracovník

E-mail: simona.kysilkovasnajperkova@damu.cz
Telefon: 234 244 213
Detail osoby
Bez obrázku


Dokumenty

Pokyny k odevzdávání diplomových prací

Pokyny k odevzdávání bakalářských a magisterských prací, včetně přístupu k elektronickému identifikačnímu formuláři, licenční smlouvě a návodu jsou zde.

 

Knihovna DAMU

Adresa:
Karlova 26, Praha 1

Kontakty:
Výpůjční pult: 234 244 213
Vedoucí: 234 244 228
e-mail: knihovna.damu(zavináč)damu.cz
FB Knihovny DAMU