Aktuality

  • Od 1. března 2021 knihovna DAMU otevřena:

pondělí - čtvrtek 10-15 h
(pátek ZAVŘENO)

a JEN pro individuální návštěvy studentů za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury (STUDOVNA je nadále UZAVŘENA).

Individuální návštěva je možná POUZE na základě objednávky v online knihovním systému nebo e-mailem na adresu knihovny (přičemž preferovány jsou stále online elektronické zdroje).

Prodej skript a placení pokut v knihovně do odvolání zastaveno (důvodem je omezení styku s mincemi a bankovkami).

Pro aktuální informace sledujte náš web a Facebook.

V Praze, dne 1.3.2021
Mgr. Iveta Davidová, Ph.D., vedoucí knihovny DAMU

Od 17. března 2021 je vstup na fakultu možný pouze podle mimořádného opatření - pouze těm osobám, které se na vrátnici prokáží negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu na COVID-19. Ten nesmí být starší než sedm dní.  
Veškeré stávající výpůjčky jsou automaticky prodlouženy do 25. dubna 2021.

  • Do knihoven nahlížejte také online

1) Knihovna DAMU - elektronické informační zdroje (např. DSpace, Filr ad.)

2) KRAMERIUS - dočasný přístup k digitálním fondům Národní knihovny (NK ČR) a Moravské zemské knihovny (MZK) - platí do 30.6.2021
Studenti a pedagogové VŠ mohou po přihlášení využívat kompletní digitální fondy NK ČR a MZK. Zpřístupněno je více než 215.000 titulů digitalizovaných monografií a periodik. Dokumenty lze otevřít, přečíst, ale není povoleno stahování a tisk.

3) #Knihovnyprotiviru - přehledně (nejen) pro vysokoškoláky
Moravská zemská knihovna přehledně zveřejňuje na webové stránce odkazy na elektronické zdroje, další digitální zdroje a databáze.
 

  • Navrhněte Knihovně DAMU e-knihy, které má pořídit do svého katalogu

Z důvodu stále větší potřeby digitálních a online studijních zdrojů na Divadelní fakultě, se Knihovna DAMU (potažmo všechny fakultní knihovny AMU) rozhodla zřídit a zpřístupnit novou službu a to akvizici nebo-li nákup e-knih (e-not, e-zvukových záznamů aj.).

Aby mohla knihovna oficiálně půjčovat e-knihy/e-dokumenty svým čtenářům, musí mít uzavřenou Licenční smlouvu s distributorem, který e-knihy/e-dokumenty knihovně následně zajistí. V distribuční síti běžně nabízené e-knihy/e-dokumenty (v jakýchkoliv formátech – Kindle, pdf, ePUB aj.) nejsou pro účely knihovny relevantní. Jako tipy jsou však i ony nepostradatelné, proto neváhejte a posílejte dotazy směrem ke knihovně.

Podrobný návod, jak postupovat v případě odesílání návrhu, naleznete v galerii.

Mgr. Iveta Davidová, Ph.D., vedoucí Knihovny DAMU
26. březen 2021

Knihovna DAMU

Adresa:
Karlova 26, Praha 1

Kontakty:
Výpůjční pult: 234 244 213
Vedoucí: 234 244 228
e-mail: knihovna.damu(zavináč)damu.cz
FB Knihovny DAMU


Otevírací doba

Pondělí - čtvrtek: 10-15 h
Pátek ZAVŘENO
Studovna do odvolání uzavřena.

Katalog knihovny DAMU

Jak se stát uživatelem
Služby
Knihovní rada

Knihovna DAMU poskytuje služby zejména studentům a pedagogům AMU s platným průkazem studenta nebo pedagoga. Pro veřejnost je knihovna také přístupná, ovšem pouze pro prezenční výpůjčky do studovny.


Zájemce (pedagog a student AMU) o absenční půjčování může požádat o registraci v každé fakultní knihovně v rámci AMU. K tomu mu stačí průkaz AMU. Bude mu vždy přidělena kategorie uživatele, která určuje jeho konkrétní práva. Registrace je bezplatná.
Při registraci je třeba, aby se uživatel seznámil s Knihovním a výpůjčním řádem a jeho Dodatky. Průkaz AMU slouží zároveň jako knihovní průkaz, není tedy možné si bez něj půjčovat knihy.

 

Půjčování mimo knihovnu (jen registrovaní uživatelé)
- knihy, skripta

Prezenční studium: (podle kapacitních možností každý zájemce)
- CD, MC, CD ROMy, videokazety, DVD, časopisy, noviny, vysokoškolské kvalifikační práce, encyklopedie, slovníky a další knihy i z příručního fondu

Vysokoškolské kvalifikační práce jsou dostupné také – v případě autorem údělených oprávnění – v digitálním repozitáři AMU v systému DSpace

Kopírování, tisk, skenování:

Před knihovnou je k dispozici stroj pro samoobslužné kopírování, tisk a skenování. Platba se provádí prostřednictvím identifikačního průkazu  (studenta či zaměstnance) v dobíjecím bankomatu, který je umístěn v přízemí v budově rektorátu AMU.

Informace a návod ke kopírování, skenování a tisku

Návod na prodloužení svých výpůjček po internetu / PDF

Další služby:
- referenční, informační, informace o oborových informačních zdrojích interních i externích
- na objednávku: konzultace, rešerše, případně bibliografie a anotace

Prodej skript:
V knihovně pouze pro studenty a pedagogy AMU. Pro ostatní zájemce zajišťuje prodej Nakladatelství AMU.

Možnost samostatné práce s výpočetní technikou - do sítě mají přístup pouze studenti a zaměstnanci AMU.

Pracovníci

Mgr. Iveta Davidová, Ph.D.

Vedoucí knihovny

E-mail: iveta.davidova@damu.cz
Telefon: 234 244 228
Detail osoby
Bez obrázku

Mgr. Kristýna Froňková

Knihovnické činnosti (mateřská dovolená)

E-mail: kristyna.fronkova@damu.cz
Telefon: 234 244 213
Detail osoby
Bez obrázku

Mgr. Jiří Růžička

Knihovnické činnosti

E-mail: jiri.ruzicka@damu.cz
Telefon: 234 244 213
Detail osoby
Bez obrázku

MgA. Mgr. Simona Kysilková Šnajperková

Informační a knihovnický pracovník

E-mail: simona.kysilkovasnajperkova@damu.cz
Telefon: 234 244 213
Detail osoby
Bez obrázku


Dokumenty

Pokyny k odevzdávání diplomových prací

Pokyny k odevzdávání bakalářských a magisterských prací, včetně přístupu k elektronickému identifikačnímu formuláři, licenční smlouvě a návodu jsou zde.

Databáze CEEOL, Central and Eastern European Online Library

Přístup do elektronické databáze CEEOL, elektronické knihovny a platformy pro zpřístupnění odborných a vědeckých časopisů ze střední, východní a jihovýchodní Evropy v digitalizované podobě se zaměřením na humanitní a společenské vědy, které jsou těžko dostupné v tištěné nebo elektronické podobě. Při vyhledávání je možné vybrat jazyk (např. čeština, angličtina..) či typ dokumentu. Využít lze také přístup prostřednictvím služby Infozdroje.cz, kde se nám k tomuto produktu automaticky zobrazují i odpovídající pomůcky, informace z katalogu atd. Platí do 31.12.2021.

Přehled přenosů z významných evropských divadel k dispozici na britském portálu The Stage