Historie fakulty

1919

Vzniká Dramatické oddělení státní konzervatoře - budoucí základ Divadelní fakulty AMU.

1945

V červnu zahajuje svoji činnost Divadlo Státní konzervatoře (DISK) uvedením hry Jiřího Mahena Nasredin (režie: Jaromír Pleskot).

DISK
1945

27. října je dekretem prezidenta republiky založena Akademie múzických umění.

AMU
1946

28. června vydán Organizační statut AMU a v následujícím akademickém roce zahájena výuka v oborech hudební, taneční, dramatický a filmový. Prvním rektorem (1946–1948) se stává violoncellista Ladislav Zelenka.

1947

Na začátku ak. roku 1947/48 ustanovuje AMU tři fakulty s děkany v čele. Taneční obor je připojen k divadelní fakultě. Na divadelní fakultě jsou ustanoveny čtyři studijní obory: Dramaturgie a divadelní teorie, Divadelní režie, Herectví a Divadelní výtvarnictví, jehož prvním vedoucím se stává prof. František Tröster.

1949

29. září zrušeno Dramatické oddělení Státní konzervatoře a jeho žáci se stávají studenty AMU.

1950

V květnu vydán Zákon o vysokých školách, na jehož základě byly 12. 7. 1951 schváleny osnovy Divadelní fakulty AMU a jsou ustanoveny čtyři katedry: Katedra herectví, Katedra režie a jevištního výtvarnictví, Katedra taneční choreografie a pedagogiky a Katedra divadelní vědy a dramaturgie (vzniká převedením oboru Divadelní věda z Karlovy univerzity na DAMU a spojením s oborem Dramaturgie).

§
1951

Divadelní fakultě je přidělena samostatná budova v Karlově ulici 26.

1952

Zahájena výuka na Katedře loutkářství.

1956

23. června je premiérou Tylovy Tvrdohlavé ženy otevřeno Divadlo Loutka Katedry loutkářství.

1958

Loutkářskému, tanečnímu a výtvarnému oboru divadelní fakulty jsou přiděleny prostory v Ledeburském paláci na Malé Straně.

1960

Obor Divadelní věda a historie přechází na Karlovu univerzitu a dochází ke sloučení kateder režie a dramaturgie. Taneční obor se stává součástí Hudební fakulty AMU.

1969

Vzniká Katedra organizace a řízení divadel a kulturních zařízení, jejímž prvním vedoucím se stává Lubomír Poživil.

1985

V ak. roce 1985/86 je zřízeno integrované studium Řízení a organizace pro všechny obory kolektivní tvorby  AMU. Výuka se přesunuje na FAMU, a divadlo je jednou ze specializací.

1989

20. listopadu studenti DAMU jako první vyhlašují okupační stávku.

1990

Vedoucím Katedry loutkářství je jmenován Josef Krofta a vzniká Katedra alternativního a loutkového divadla s výukou herectví, režie a dramaturgie a scénografie.

1991

Nově se ustanovuje Katedra produkce, vedoucí se stává Barbara Tůmová.

KP
1992

Vzniká Katedra výchovné dramatiky pod vedením Evy Machkové.

1992

Pod vedením prof. Ivana Vyskočila vzniká Katedra autorské tvorby a pedagogiky.

1993

Budovu v Karlově ulici 3, sídlo divadla DISK, získává Náboženská společnost českých unitářů a DISK se musí stěhovat do pronájmu do Divadla v Celetné.

1994

Z inciativy studentů Katedry produkce se uskutečňuje první ročník divadelního festivalu Setkání, na který jsou pozváni studenti z brněnské JAMU a bratislavské VŠMU. V roce 1996 získává festival nový název Zlomvaz a poprvé vychází festivalový časopis Obratel.

ZLOMVAZ
1996

Nově se konstituuje Katedra teorie a kritiky pod vedením prof. Jaroslava Vostrého.

1998

Je založen Ústav dramatické a scénické tvorby pod vedení prof. Jaroslava Vostrého.

2001

Z iniciativy prof. Ivana Vyskočila vzniká Ústav pro výzkum a studium autorského herectví.

2002

Začíná vycházet časopis pro studium scénické tvorby DISK, od roku 2005 také edice DISK.

2005

Akreditace čtyř doktorandských programů: Teorie a praxe divadelní tvorby, Scénická tvorba a teorie scénické tvorby, Alternativní a loutková tvorba a její teorie, Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky.

Dr
2009

Zahájena a činnost výzkumného pracoviště Katedry alternativního a loutkového divadla.

2015

Ústav dramatické a scénické tvorby se transformuje na Ústav teorie scénické tvorby DAMU, jako vědecko-výzkumné a umělecko-výzkumné pracoviště DAMU.

2015

Akreditace doktorského programu Teorie a praxe dramatické výchovy na Katedře výchovné dramatiky.

Dr