VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLBY OMBUDSMANA/KY DAMU

Předsedkyně a členové volební komise (bez titulů):

Alice Koubová, Radek Marušák, Vojtěch Klinger

Přítomní členové komise (bez titulů):

Alice Koubová, Radek Marušák, Vojtěch Klinger

Volby ombudsmanky DAMU se konaly od 1.4. 2022 0:00 hodin do 3.4. 2022 23:59 hodin prostřednictvím elektronické aplikace. Volby proběhly řádně a správně dle Výnosu děkana č. 2/2022, kterým se ustavuje ombudsman/ka Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze ze dne 21.1. 2022

Volební komise se sešla ke sčítání hlasů dne 4. dubna 2022 v 11:00 hodin v PC učebně DAMU, kde za pomoci Jakuba Kavana a šifrovacího klíče, který byl po celou dobu voleb uzamčen v trezoru na sekretariátu děkana DAMU, vygenerovali výsledky voleb a údaje o počtu hlasujících.

Výsledky voleb (jména jsou uvedena bez titulů, číslice označují počet hlasů odevzdaných ve prospěch navržených kandidátek a kandidáta).

Celkem hlasovalo 203 voličů a voliček  z celkem 651 oprávněných voličů.

Pavlína Junová   80 hlasů

Rut Kolínská    19 hlasů

Petr Polák        102 hlasů

2 prázdné platné hlasy

Zvolen: Ve volbách byl zvolen Petr Polák.

Zapsáno 4. dubna 2022 v 11.08 hodin.

Předsedkyně volební komise:

Alice Koubová, v.r.

Za volební komisi:

Radek Marušák, v.r.

Vojtěch Klinger, v. r.