VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLBY OMBUDSMANA/KY DAMU

Předseda a členové volební komise (bez titulů): Marek Bečka, Jan Jiřík, Karolina Kubešová

Přítomní členové komise (bez titulů): Marek Bečka, Jan Jiřík, Karolina Kubešová

Volby ombudsmana DAMU a senátu DAMU se konaly 5.- 6. 3.2024 prostřednictvím elektronické aplikace. Volby proběhly řádně a správně.

Volební komise se sešla ke sčítání hlasů dne 6.3. v 19:00 hodin v počítačové učebně DAMU, kde za pomoci Jakuba Kavana a šifrovacího klíče, který byl po celou dobu voleb uzamčen v trezoru na sekretariátu děkana DAMU, vygenerovali výsledky voleb a údaje o počtu hlasujících.

Výsledky voleb ombudsmana (jména jsou uvedena bez titulů, číslice označují počet hlasů odevzdaných ve prospěch navržených kandidátů).

Celkem hlasovalo 378   voličů a voliček  z celkem 666 oprávněných voličů.

Petr Polák        313

Zora Jandová  65

Leo Luzar          0

Zvolen: Ve volbách byl zvolen Petr Polák.