AMU nenese odpovědnost za obsah prezentace jednotlivých kandidátů/tek. Předsedkyně volební komise si vyhrazuje právo nezveřejnit program kandidáta/ky, který by byl v rozporu se právními předpisy ČR, vnitřními předpisy AMU nebo Etickým kodexem AMU.

Kandidáti do AS HAMU

Studentská komora (jména jsou uvedená bez titulů, řazeno podle abecedního pořádku):

Jméno a příjmení Studijní obor Koncepce
1. Kateřina Blažková Klavír
2. Vilma Bořkovec Operní režie pdf
3. Barbora Brabcová Klavír
4. Jakub Dolejš Zpěv docx
5. Dora Hájková Violoncello pdf
6. Johanna Haniková Klavír
7. Haštal Hapka Skladba
8. Milica Ivanič Skladba
9. Jakub Junek Housle
10. Marek Kozák Klavír docx
11. Jan Mráček Housle
12. Anna Paulová Klarinet
13. Matouš Pěruška Housle docx
14. Natálie Podešvová Nonverbální divadlo
15. Vendula Poznarová Choreografie docx
16. Kateřina Škardová Klarinet
17. Kamila Uherková Hudební produkce
18. Martin Vokal Pedagogika tance
19. Eliška Zamouřilová Hudební produkce

Pedagogická komora (jména uvedená bez titulů, řazeno podle abecedního pořádku):

Jméno a příjmení Katedra, příp. obor Koncepce
1. Jan Bartoš Klávesové nástroje, klavír pdf
2. Leoš Čepický Strunné nástroje, housle
3. Bohumíra Eliášová Tanec, choreografie docx
4. Vít Havlíček OHTD
5. Jiří Hlaváč Dechové nástroje, klarinet
6. Ivo Kahánek Klávesové nástroje, klavír docx
7. Lukáš Klánský Klávesové nástroje, klavír docx
8. Jan Mach Dechové nástroje, klarinet
9. Daniel Mikolášek Bicí nástroje docx
10. František Malý Klávesové nástroje, klavír
11. Andrea Opavská Tanec, pedagogika tance docx
12. Jiří Panocha Strunné nástroje, housle
13. Michal Rataj Skladba docx
14. Miroslav Sekera Odd. klavírní spolupráce
15. Jaroslav Tůma Klávesové nástroje, varhany
16. Ondřej Urban Zvuková tvorba
17. Eliška Vavříková Nonverbální divadlo docx
18. Noemi Zárubová - Pfeffermannová OHTD docx


Poznámka:
Jan Kukal, kandidát do studentské komory AS HAMU, stáhl dne 19. 3. 2021 svoji kandidaturu do AS HAMU

AMU nenese odpovědnost za obsah prezentace jednotlivých kandidátů/tek. Předseda volební komise si vyhrazuje právo nezveřejnit program kandidáta/ky, který by byl v rozporu se právními předpisy ČR, vnitřními předpisy AMU nebo Etickým kodexem AMU.

Hynek Hradecký

Barbora Koťová

Markéta Labusová

Jana Orlická