OMBUDSMAN DAMU SDÍLEL SVÉ ZKUŠENOSTI V RÁMCI TŘETÍHO ROČNÍKU KOLOKVIA OCHRÁNCŮ PRÁV STUDUJÍCÍCH NA VŠ

Hlavním pořadatelem kolokvia konaného v kanceláři veřejného ochránce práv v Brně byla Školská ombuds platforma (ŠOP), která vznikla jako zapsaný spolek na konci roku 2023. Na setkání ŠOP vyjádřila hlubokou soustrast s oběťmi a jejich rodinami, blízkými i dalšími osobami, které byly postiženy tragickými událostmi na pražské Filozofické fakultě dne 21. 12. 2023. Reflexi těchto událostí věnovalo kolokvium jeden samostatný panel. Cílem dalšího jednání v rámci kolokvia bylo prozkoumat, jak propojit stávající ombudsmanky a ombudsmany, tak i podpořit síťování s dalšími relevantními aktéry. Na dvoudenní akci se setkalo více než 50 osob z akademického prostředí, které rokovaly o různých aspektech problematiky sociálního bezpečí spravedlivého přístupu na vysokoškolských institucích.

Cílem kolokvia bylo společně diskutovat možné modely péče o inkluzivní prostředí vysoké školy na základě zasíťování, a to na třech rovinách: na prvním místě se jedná o provázání s relevantními aktéry v rámci institucí – management školy či jednotlivých částí, senátorky a senátoři, vyučující, poradenská centra apod. Druhou rovinou je intenzivní spolupráce samotných ombudsosob, která je založena na důvěrném sdílení postupu v řešených případech při intervizích. A nakonec bylo smyslem přizvat k diskuzi a spolupráci další subjekty, které se také věnují tématům sociálního bezpečí a férového prostředí na vysokých školách. První den byl věnován fungování platformy, která chce sdružovat a propojovat školské ombudsosoby a podporovat šíření institutu ombudsosob. Institut ombudsosoby na veřejných vysokých školách v Česku je stále velmi nový a postrádá ukotvení veřejně závazným předpisem. Proto vznikají pozice s různými působnostmi a kompetencemi, mezi ombudsosobami VŠ tak existuje velká rozmanitost. Právě proto je tak potřebné vytvořit prostor pro diskrétní sdílení zkušeností z konkrétních případů a postupů v nich užitých a celkově zvyšovat odbornost a kvalitu služeb ochránců práv studujících i na univerzitách zaměstnaných osob.

Samostatný blok proběhl za moderace Pavly Špondrové, ombudsmanky FF UK. Tématem bloku byla možnost reflexe tragické události na FF UK dne 21. 12. 2023 jednotlivými ombudsosobami. Účastnice a účastníci měli možnost vyjádřit své myšlenky, které jsou s událostí spojené. Byl prostor též k vyjádření a sdílení případných vizí nebo obav, které jsou s událostí spojené.

Panelová diskuze s názvem „Univerzitní ombudsosoby v síti vztahů“ se zaměřila na hlavní téma kolokvia. Její účastníci zastupující univerzitní management či studující diskutovali o úskalích spojených se zaváděním ombudsosob. Panelisté se shodli na tom, že od ombudsosoby se často očekávají výsledky, kterých nemůže dosáhnout, protože nemá rozhodovací pravomoc. Vedení škol by mělo brát doporučení ombudsosob vážně a uvést je v život. Zároveň platí, že přítomnost ombudsosob v instituci, kteří vidí problémy z jiné perspektivy a upozorňují na ně vedení škol je vlastně jedním z mechanismů zvyšování kvality organizace jako takové.

Mezinárodní rozměr spolupráce reprezentoval Jan Gałkowski, ombudsman univerzity v Řešově a zároveň tajemník polské asociace ombudsosob (Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości), se kterou česká platforma navázala spolupráci. Kolokvium pak uzavřel praktický blok nastiňující očekávání a možnosti spolupráce v rámci akademického prostředí. Probíhal neotřelou formou “speed datingu” s osobami zastupujícími instituce, které mohou být důležitými partnery ombudsosob (poradenská zařízení, studentské organizace apod.).

Petr Polák, ombudsman DAMU, ke své účasti na kolokviu řekl: "DAMU byla jednou z prvních fakult v Česku, které zřídily pozici ombudsmana. Mohl jsem tak na kolokviu sdílet skorou dvouleté zkušenosti s kolegyněmi a kolegy, kteří jsou teprve na samém začátku své práce. Věřím, že naše rostoucí síť povede k postupnému zvyšování kvality studia a pracovních podmínek na českých vysokých školách. Sdílení zkušeností ukazuje, že na vzdělávacích institucích, kde působí ombudsosoba, postupně mizí atmosféra strachu, nejistoty či studu a lidé usilují o pozitivní změnu. To je i případ DAMU."

Program kolokvia: https://www.msmt.cz/uploads/odbor_30/DH/Ostatni/KOLOKVIUM_2024.pdf

24. ledna 2024