NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET – KOMUNIKACE V BEZPEČNÉM PROSTORU

Vzhledem k tomu, že jsme teprve na počátku důležitého dialogu, který vyvolalo vystoupení iniciativy Nemusíš to vydržet a s vědomím toho, že konkrétní opatření nenastanou okamžitě, rád bych jménem fakulty nabídl všem, kteří chtějí sdílet své zkušenosti, bezpečný prostor pro jejich vyjádření.

S platností od 15.7. 2021 můžete kontaktovat proděkanku doc. Alici Koubovou – písemně na email alicekoubova@damu.cz, nebo telefonicky 723315430.

Paní proděkanka všem účastníkům při veškeré komunikaci týkající se této záležitosti zaručuje: 

  1. Že bude pečlivě a pozorně registrovat sdílené zkušenosti, nebude je zlehčovat, omlouvat, ani bez prošetření bagatelizovat. 
  2. Že zachová absolutní anonymitu pro ty, kteří se na ni obrátí a vytvoří bezpečný prostor pro sdílení jak informací a faktů, tak emocí. 
  3. Že neudělá žádný krok, který by se týkal - byť anonymního šetření - bez vědomí dotyčné osoby. 

Od počátku jsme v intenzivním kontaktu se zástupkyněmi a zástupci iniciativy Nemusíš to vydržet. Věříme, že tato spolupráce současně zakládá důvěru, která je klíčová pro řešení etických otázek na naší fakultě.

Neslibujeme okamžité kroky a blesková řešení, ale slibujeme soustavnou péči o problém, připravenost prošetřit konkrétní nahlášené případy a odhodlání ke změně některých aspektů etické kultury na základě dlouhodobého dialogu na různých platformách DAMU.

Obracet se na nás můžete  s podněty k řešení, konkrétními návrhy nebo doporučeními. Naším cílem je propojená instituce, která umí své problémy nejen otevřeně komunikovat, ale i společně řešit.  

Tato nabídka platí pro stávající i bývalé studentky a studenty DAMU,  jejich pedagožky a pedagogy, i zaměstnance fakulty, kteří by se k dané problematice chtěli vyjádřit.

 

Karel František Tománek

děkan

14. července 2021