DAMU v souladu s ust. § 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách přijímá aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní. Mnohost životních názorů a životních zkušeností je vnímána obzvláště v uměleckém prostředí jako zásadní a přínosná kvalita. V sekci shromažďujeme veškeré aktuální informaci týkající se pěstování a udržování etické kultury na DAMU. 

NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET

V dubnu tohoto roku se studentská skupina pod názvem NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET prostřednictvím anonymního formuláře zeptala studentů a studentek divadelních fakult DAMU a JAMU na jejich zkušenosti se studiem. Shromážděné odpovědi podávají svědectví a utvářejí obraz o problematicky snášeném vnitřním světě (našich) prestižních divadelních škol. Výpovědi byly veřejně předneseny v úterý 29. června 2021 v 18 hodin před vchodem DAMU v Karlově ulici. Více informací o iniciativě, včetně záznamu z veřejné performance, naleznete na jejich webu ZDE

Individuální reflexe pedagogů a studentů DAMU: 

Jiří Adámek

Jaroslav Jurečka 

Marta Ljubková 

Eva Kyselová 

Hana Fischerová

Michal Syrový

Daniela Jobertová 

Kristýna Täubelová

Aktuality

.