Umělecká rada

Umělecká rada DAMU je koncepční a odborný samosprávný akademický orgán. Projednává dlouhodobé záměry, schvaluje studijní programy uskutečňované na DAMU, vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem, vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan. Členové umělecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž DAMU uskutečňuje vzdělávací, uměleckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina jsou jiné osoby, než členové akademické obce AMU.

INFO

Zasedání UR DAMU se uskuteční 12. června 2024.

Aktuálně

Zápisy ze zasedání UR DAMU

Dokumenty

Složení umělecké rady DAMU

Tajemnice Umělecké rady DAMU

PŘEDSEDA

ČLENOVÉ a ČLENKY MIMO AKADEMICKOU OBEC AMU

<h3>prof. Miroslav Petříček, Dr. </h3>

<p>Filosof, odborník z oboru, Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze.</p>

prof. Miroslav Petříček, Dr. 

Filosof, odborník z oboru, Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze.

<h3>doc. MgA. David Drozd, Ph.D.</h3>

<p>Vedoucí Katedry divadelních studií FF MU v Brně.</p>

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Vedoucí Katedry divadelních studií FF MU v Brně.

<h3>doc. Mgr. Petr Francán</h3>

<p>Děkan Divadelní fakulty JAMU v Brně.</p>

doc. Mgr. Petr Francán

Děkan Divadelní fakulty JAMU v Brně.

<h3>doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.</h3>

<p>Vedoucí Katedry divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. </p>

doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

Vedoucí Katedry divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

<h3>doc. Mgr. Petr Štědron, Ph.D.</h3>

<p>Ředitel Divadla Na zábradlí a dramaturg Pražského divadelního festivalu německého jazyka. </p>

doc. Mgr. Petr Štědron, Ph.D.

Ředitel Divadla Na zábradlí a dramaturg Pražského divadelního festivalu německého jazyka. 

<h3>prof. MgA. Blanka Chládková</h3>

<p>Proděkanka pro rozvoj, Divadelní fakulta JAMU v Brně. </p>

prof. MgA. Blanka Chládková

Proděkanka pro rozvoj, Divadelní fakulta JAMU v Brně. 

<h3>doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. </h3>

<p>Vedoucí Ateliéru scénografie a manažerka kvality Divadelní fakulty JAMU v Brně. </p>

doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. 

Vedoucí Ateliéru scénografie a manažerka kvality Divadelní fakulty JAMU v Brně. 

<h3>Mgr. art. Maja Hriešik, Ph.D.</h3>

<p>Pedagožka Katedry taneční tvorby VŠMU v Bratislavě. </p>

Mgr. art. Maja Hriešik, Ph.D.

Pedagožka Katedry taneční tvorby VŠMU v Bratislavě. 

<h3>MgA. Viliam Dočolomanský, Ph. D. </h3>

<p>umělecký ředitel Mezinárodního divadelního studia Farma v jeskyni</p>

MgA. Viliam Dočolomanský, Ph. D. 

umělecký ředitel Mezinárodního divadelního studia Farma v jeskyni