Program mimořádného zasedání Umělecké rady DAMU dne 12. 1. 2022

Zasedání Umělecké rady DAMU proběhne od 10:00 do cca 13:30 v Zasedací místnosti děkana (místnost S202 ve Středním traktu) v budově Divadelní fakulty AMU.

1. Schválení programu zasedání UR DAMU

2. Schvalování žádosti o změnu garanta bakalářského studijního programu Herectví alternativního a loutkového divadla (B0215A310013)

3. Schvalování žádosti o změnu garanta navazujícího magisterského studijního programu Alternativní a loutkové divadlo (N0215A310005)

4. Informace o proběhlém per rollam schvalování akreditačního spisu Teorie a kritika divadelní tvorby

5. Schvalování akreditačních spisů navazujících magisterských studijních programů:Režie činoherního divadla

6. Různé

Podklady k jednání jsou dostupné ZDE

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU

21. prosinec 2021

.