Habilitační přednáška MgA. Sodji Zupanc Lotker, Ph.D.

Habilitační přednáška MgA. Sodji Zupanc Lotker, Ph.D. proběhne během zasedání UR DAMU dne 24. 11. 2021. Přednáška na téma Základní problematika výuky dramaturgie autorského divadla na vysoké škole a následná diskuze začne přibližně v 15:30 v Hallerově sále. Tyto části jsou veřejné.

Přednáška bude streamována na kanál Youtube

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU

16. listopad 2021

.