Zahájení habilitačního řízení Mgr. Ivany Vostárkové

Na základě Návrhu k habilitačnímu řízení, podaného Mgr. Ivanou Vostárkovou 1. 3. 2021, bylo dne 4. 3. 2021 na Divadelní fakultě AMU v Praze zahájeno habilitační řízení dle §72 ods. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v oboru Dramatická umění. 

19. duben 2021

.