Umělecká rada

Umělecká rada DAMU je koncepční a odborný samosprávný akademický orgán. Projednává dlouhodobé záměry, schvaluje studijní programy uskutečňované na DAMU, vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem, vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan. Členové umělecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž DAMU uskutečňuje vzdělávací, uměleckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina jsou jiné osoby, než členové akademické obce AMU.

INFO

Zasedání UR DAMU se uskuteční 27. února a 26. března 2024. 

Aktuálně

Zápisy ze zasedání UR DAMU

Dokumenty

Složení umělecké rady DAMU

Tajemnice Umělecké rady DAMU

PŘEDSEDA

ČLENOVÉ a ČLENKY MIMO AKADEMICKOU OBEC AMU

<h3>prof. Miroslav Petříček, Dr. </h3>

<p>Filosof, odborník z oboru, Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze.</p>

prof. Miroslav Petříček, Dr. 

Filosof, odborník z oboru, Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze.

<h3>doc. MgA. David Drozd, Ph.D.</h3>

<p>Vedoucí Katedry divadelních studií FF MU v Brně.</p>

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Vedoucí Katedry divadelních studií FF MU v Brně.

<h3>doc. Mgr. Petr Francán</h3>

<p>Děkan Divadelní fakulty JAMU v Brně.</p>

doc. Mgr. Petr Francán

Děkan Divadelní fakulty JAMU v Brně.

<h3>doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.</h3>

<p>Vedoucí Katedry divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. </p>

doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

Vedoucí Katedry divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

<h3>doc. Mgr. Petr Štědron, Ph.D.</h3>

<p>Ředitel Divadla Na zábradlí a dramaturg Pražského divadelního festivalu německého jazyka. </p>

doc. Mgr. Petr Štědron, Ph.D.

Ředitel Divadla Na zábradlí a dramaturg Pražského divadelního festivalu německého jazyka. 

<h3>prof. MgA. Blanka Chládková</h3>

<p>Proděkanka pro rozvoj, Divadelní fakulta JAMU v Brně. </p>

prof. MgA. Blanka Chládková

Proděkanka pro rozvoj, Divadelní fakulta JAMU v Brně. 

<h3>doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. </h3>

<p>Vedoucí Ateliéru scénografie a manažerka kvality Divadelní fakulty JAMU v Brně. </p>

doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. 

Vedoucí Ateliéru scénografie a manažerka kvality Divadelní fakulty JAMU v Brně. 

<h3>Mgr. art. Maja Hriešik, Ph.D.</h3>

<p>Pedagožka Katedry taneční tvorby VŠMU v Bratislavě. </p>

Mgr. art. Maja Hriešik, Ph.D.

Pedagožka Katedry taneční tvorby VŠMU v Bratislavě. 

<h3>MgA. Viliam Dočolomanský, Ph. D. </h3>

<p>umělecký ředitel Mezinárodního divadelního studia Farma v jeskyni</p>

MgA. Viliam Dočolomanský, Ph. D. 

umělecký ředitel Mezinárodního divadelního studia Farma v jeskyni