Umělecká rada

Umělecká rada DAMU je koncepční a odborný samosprávný akademický orgán. Projednává dlouhodobé záměry, schvaluje studijní programy uskutečňované na DAMU, vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem, vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan. Členové umělecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž DAMU uskutečňuje vzdělávací, uměleckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina jsou jiné osoby, než členové akademické obce AMU.

INFO

Zasedání UR DAMU se uskuteční 16. listopadu 2022, 14. března 2023. 


Aktuálně

23.02.2023

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační přednáška MgA. Vladimíra Nováka, Ph.D.

 

26.10.2022

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační přednáška Mgr. Radovana Lipuse, Ph.D.

 

26.10.2022

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační přednáška MgA. Markéty Potužákové, Ph.D.

 

14.06.2022

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Zahájení habilitačního řízení MgA. Vladimíra Nováka, Ph.D.

 

24.03.2022

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Zahájení habilitačního řízení MgA. Markéty Potužákové, Ph.D.

 

24.03.2022

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Zahájení habilitačního řízení Mgr. Radovana Lipuse, Ph.D.

 

10.03.2022

Jiná oznámení

Program zasedání Umělecké rady DAMU dne 16. 3. 2022

 

21.12.2021

UR DAMU - oznámení

Program mimořádného zasedání Umělecké rady DAMU dne 12. 1. 2022

 

10.12.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. MgA. Vratislava Šrámka

 

16.11.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační přednáška MgA. Sodji Zupanc Lotker, Ph.D.

 

16.11.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační přednáška MgA. Ivany Vostárkové

 

16.11.2021

Jiná oznámení

Program zasedání Umělecké rady DAMU dne 24. listopadu 2021

 

17.06.2021

Jiná oznámení

Zasedání Umělecké rady DAMU dne 22. června 2021 od 14.00 hodin

 

14.06.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Zahájení habilitačního řízení MgA. Sodji Zupanc Lotker, Ph.D.

 

19.04.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Zahájení habilitačního řízení Mgr. Ivany Vostárkové

 

04.03.2021

Jiná oznámení

Zasedání Umělecké rady DAMU dne 10. března 2021 od 14.00 hodin

 

04.03.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Profesorské řízení doc. MgA. Jakuba Korčáka

 

04.03.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení Mgr. Jiřího Lössla

 

22.02.2021

Jiná oznámení

Setkání Akademické obce DAMU 23. 2. 2021

 

13.02.2021

Jiná oznámení

Zasedání umělecké rady DAMU dne 18. února 2021 od 14.00 hodin 

 

13.02.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení MgA. Jiřího Adámka, Ph.D.

 

13.02.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení MgA. et Mgr. Ivany Sobkové

 

23.01.2021

Jiná oznámení

Zasedání umělecké rady DAMU dne 28. ledna 2021

 

23.01.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení Mgr. art. Michala Vajdičky

 

23.01.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení Mgr. Tomáše Pavelky

 

09.03.2020

Jiná oznámení

Zasedání umělecké rady DAMU dne 11. března 2020 ve 14.00 hodin

 

Zápisy ze zasedání UR DAMU

04.04.2023

UR DAMU - zápisy ze zasedání

Zápis ze zasedání UR DAMU konaného dne 14. března 2023

 

28.11.2022

Jiná oznámení

Zápis ze zasedání UR DAMU konané dne 16. listopadu 2022

 

31.03.2022

UR DAMU - zápisy ze zasedání

Zápis ze zasedání UR DAMU konané dne 16. března 2022

 

24.01.2022

UR DAMU - zápisy ze zasedání

Zápis z mimořádného zasedání UR DAMU dne 12. 1. 2022

 

16.12.2021

Jiná oznámení

Zápis ze zasedání UR DAMU konané dne 24. listopadu 2021

 

13.07.2021

Jiná oznámení

Zápis ze zasedání UR konané dne 22. června 2021

 

25.03.2021

Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání UR konané dne 10. března 2021

 

11.03.2021

Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání UR konané dne 18. února 2021

 

09.02.2021

UR DAMU - zápisy ze zasedání

Zápis ze zasedání UR DAMU konané dne 28. ledna 2021

 

15.05.2020

UR DAMU - zápisy ze zasedání

Zápis ze zasedání UR DAMU konané dne 11. března 2020

 

25.11.2019

Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání UR DAMU konané dne 6. listopadu 2019

 

04.06.2019

Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání UR DAMU z 6. března 2019

 

22.11.2018

Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání UR DAMU ze 7. listopadu 2018

 

23.05.2018

Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání UR DAMU ze 7. března 2018

 

07.12.2017

Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání UR DAMU z 8. listopadu 2017

 

11.08.2017

Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání UR DAMU ze 7. června 2017

 

20.06.2017

Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání UR DAMU z 8. března 2017

 

Dokumenty

Složení umělecké rady DAMU

Tajemnice Umělecké rady DAMU

ČLENOVÉ MIMO AKADEMICKOU OBEC AMU

prof. Miroslav Petříček, Dr. 

Filosof, odborník z oboru, Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze.

Bez obrázku

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Vedoucí Katedry divadelních studií FF MU v Brně.

doc. Mgr. Petr Francán

Děkan Divadelní fakulty JAMU v Brně.

doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

Vedoucí Katedry divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 


doc. Mgr. Petr Štědron, Ph.D.

Ředitel Divadla Na zábradlí a dramaturg Pražského divadelního festivalu německého jazyka. 

doc. MgA. Blanka Chládková

Proděkanka pro rozvoj, Divadelní fakulta JAMU v Brně. 

Bez obrázku

doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. 

Vedoucí Ateliéru scénografie a manažerka kvality Divadelní fakulty JAMU v Brně. 

Mgr. art. Maja Hriešik, Ph.D.

Pedagožka Katedry taneční tvorby VŠMU v Bratislavě. 

Bez obrázku

MgA. Viliam Dočolomanský, Ph. D. 

umělecký ředitel Mezinárodního divadelního studia Farma v jeskyni.