Umělecká rada

Umělecká rada DAMU je koncepční a odborný samosprávný akademický orgán. Projednává dlouhodobé záměry, schvaluje studijní programy uskutečňované na DAMU, vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem, vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan. Členové umělecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž DAMU uskutečňuje vzdělávací, uměleckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina jsou jiné osoby, než členové akademické obce AMU.

INFO

Zasedání UR DAMU se uskuteční 24. listopadu 2021, 16. března 2022 a 16. listopadu 2022.


Aktuálně

17.06.2021

Jiná oznámení

Zasedání Umělecké rady DAMU dne 22. června 2021 od 14.00 hodin

 

14.06.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Zahájení habilitačního řízení MgA. Sodji Zupanc Lotker, Ph.D.

 

19.04.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Zahájení habilitačního řízení Mgr. Ivany Vostárkové

 

04.03.2021

Jiná oznámení

Zasedání Umělecké rady DAMU dne 10. března 2021 od 14.00 hodin

 

04.03.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Profesorské řízení doc. MgA. Jakuba Korčáka

 

04.03.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení Mgr. Jiřího Lössla

 

22.02.2021

Jiná oznámení

Setkání Akademické obce DAMU 23. 2. 2021

 

13.02.2021

Jiná oznámení

Zasedání umělecké rady DAMU dne 18. února 2021 od 14.00 hodin 

 

13.02.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení MgA. Jiřího Adámka, Ph.D.

 

13.02.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení MgA. et Mgr. Ivany Sobkové

 

23.01.2021

Jiná oznámení

Zasedání umělecké rady DAMU dne 28. ledna 2021

 

23.01.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení Mgr. art. Michala Vajdičky

 

23.01.2021

UR DAMU - Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení Mgr. Tomáše Pavelky

 

09.03.2020

Jiná oznámení

Zasedání umělecké rady DAMU dne 11. března 2020 ve 14.00 hodin

 

Zápisy ze zasedání UR DAMU

Dokumenty

Složení umělecké rady DAMU

ČLENOVÉ MIMO AKADEMICKOU OBEC AMU

prof. Miroslav Petříček, Dr. 

Filosof, odborník z oboru, Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze.

Bez obrázku

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Vedoucí Katedry divadelních studií FF MU v Brně.

doc. Mgr. Petr Francán

Děkan Divadelní fakulty JAMU v Brně.

doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

Vedoucí Katedry divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 


doc. Mgr. Petr Štědron, Ph.D.

Ředitel Divadla Na zábradlí a dramaturg Pražského divadelního festivalu německého jazyka. 

doc. MgA. Blanka Chládková

Proděkanka pro rozvoj, Divadelní fakulta JAMU v Brně. 

Bez obrázku

doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. 

Vedoucí Ateliéru scénografie a manažerka kvality Divadelní fakulty JAMU v Brně. 

Mgr. art. Maja Hriešik, Ph.D.

Pedagožka Katedry taneční tvorby VŠMU v Bratislavě. 
.