METODIČKA KVALITY:


KOMISE PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ ZEJMÉNA:

 1. koordinuje sebehodnocení a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti dané fakulty AMU,
 2. zpracovává souhrnnou zprávu o hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti za příslušnou fakultu,
 3. ověřuje soulad realizace studijních programů s platnou akreditací,
 4. může být oslovena jako poradní orgán Rady pro vnitřní hodnocení a umělecké rady fakulty při projednávání návrhů na   akreditace nových studijních programů či reakreditace stávajících studijních programů
 5. může se podílet na vnitřním hodnocení dalších činností dané fakulty, a to na základě podnětu děkana či pověření ze strany Rady.

TERMÍNY A OBSAH SETKÁNÍ KVH DAMU 2018/2019:

14. 12. 2018

 • Předání podkladů ze sebehodnocení akademického roku 2017/2018.
 • Rozdělení úkolů po jednotlivých dotazníkových sekcích.
 • Projednání vnitřního hodnocení Katedry scénografie.
 • Zasmluvnění členů pro rok 2019.

16. 1. 2019

 • Zhodnocení výsledků vnitřního hodnocení Katedry scénografie, připomínky k závěrečné zprávě pracovní skupiny.
 • Čtení zpráv členů k jednotlivým sekcím sebehodnotících dotazníků za akademický rok 2017/2018, formulace části závěrečné zprávy.

7. 2. 2019

 • Čtení zpráv členů k jednotlivým sekcím sebehodnotících dotazníků za akademický rok 2017/2018.
 • Formulace společného úvodu pro souhrnnou zprávu.

19. 3. 2019

 • Připomínky k podobě sebehodnotítího dotazníku

Další zasedání KVH DAMU se uskuteční dle potřeby.