Souhrnné zprávy KVH

Předseda

prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

od 17. 4. 2018 (27. 3. 2019 předseda) do 17. 4. 2023

E-mail: pavel.janousek@damu.cz
Detail osoby
FOTO prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc.

Členové

MgA. Zuzana Černá

od 1. 12. 2018 do 1. 12. 2023

E-mail: Cerna11@st.amu.cz
Detail osoby
FOTO MgA. Zuzana Černá

doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.

od 1. 11. 2019 do 1. 11. 2024

E-mail: lukas.jiricka@damu.cz
Telefon: 234 244 271
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Lukáš JIŘIČKA, Ph.D.

Mgr. Daniel Hrbek, Ph.D.

od 1. 2. 2021 do 1. 2. 2026

E-mail: daniel.hrbek@damu.cz
Telefon: 234 244 221
Detail osoby
Bez obrázku

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek

od 1. 4. 2021 do 1. 4. 2026

E-mail: karel.tomanek@damu.cz
Telefon: 234 244 201
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Mgr. Karel František TOMÁNEK

Jiří Šesták

od 18. 10. 2017 do 18. 10. 2022

E-mail: jiri.sestak@damu.cz
Detail osoby
Bez obrázku

MgA. Dana Zábrodská

od 18. 10. 2017 do 18. 10. 2022

E-mail: dana.zabrodska@damu.cz
Telefon: 234 244 241

Konzultační hodiny:
Pondělí, čtvrtek 14-18
Detail osoby
FOTO MgA. Dana ZÁBRODSKÁ

Metodička kvality

MgA. Tereza Došlová

Metodička kvality

E-mail: tereza.doslova@damu.cz
Detail osoby
FOTO MgA. Tereza DOŠLOVÁ

KOMISE PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ ZEJMÉNA:

  1. koordinuje sebehodnocení a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti dané fakulty AMU,
  2. zpracovává souhrnnou zprávu o hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti za příslušnou fakultu,
  3. ověřuje soulad realizace studijních programů s platnou akreditací,
  4. může být oslovena jako poradní orgán Rady pro vnitřní hodnocení a umělecké rady fakulty při projednávání návrhů na   akreditace nových studijních programů či reakreditace stávajících studijních programů
  5. může se podílet na vnitřním hodnocení dalších činností dané fakulty, a to na základě podnětu děkana či pověření ze strany Rady.

Zápisy ze zasedání KVH


.