Souhrnné zprávy KVH

Předseda

prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc.

od 17. 4. 2018 (27. 3. 2019 předseda) do 17. 4. 2023 Detail osoby
Foto

Členové

MgA. Zuzana Černá

od 1. 12. 2018 do 1. 12. 2023 Detail osoby
Foto

doc. MgA. Lukáš JIŘIČKA, Ph.D.

od 1. 11. 2019 do 1. 11. 2024 Telefon: 234 244 271 Detail osoby
Foto

Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D.

od 22.11. 2021 do 22.11. 2026 Telefon: 234 244 293 Detail osoby
Foto

doc. MgA. Mgr. Karel František TOMÁNEK

od 1. 4. 2021 do 1. 4. 2026 Telefon: 234 244 201 Detail osoby
Foto

MgA. Petr PROKOP

od 6. 12. 2022 do 6. 12. 2027 Telefon: 234 244 261 Úřední hodiny: po domluvě přes e-mail Detail osoby
Foto

Mgr. Hana FISCHEROVÁ

od 1. 10. 2022 do 1. 10. 2027 Telefon: 234 244 241 Úřední hodiny: Pondělí, čtvrtek 14-18 Detail osoby
Foto

Metodička kvality

MgA. Tereza DOŠLOVÁ

Metodička kvality Detail osoby
Foto

KOMISE PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ ZEJMÉNA:

  1. koordinuje sebehodnocení a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti dané fakulty AMU,
  2. zpracovává souhrnnou zprávu o hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti za příslušnou fakultu,
  3. ověřuje soulad realizace studijních programů s platnou akreditací,
  4. může být oslovena jako poradní orgán Rady pro vnitřní hodnocení a umělecké rady fakulty při projednávání návrhů na   akreditace nových studijních programů či reakreditace stávajících studijních programů
  5. může se podílet na vnitřním hodnocení dalších činností dané fakulty, a to na základě podnětu děkana či pověření ze strany Rady.

Zápisy ze zasedání KVH