Ediční komise DAMU

Ediční komise reprezentuje ediční zájmy a potřeby jednotlivých kateder a organizačních složek DAMU. Členy ediční komise děkan DAMU jmenuje a odvolává z řad členů akademické obce DAMU a jmenujea odvolává rovněž jejího předsedu.

HOST: ŘEDITEL NAMU


Dokumenty ke stažení