Disciplinární komise

Disciplinární komise projednává disciplinární přestupek studenta. Je čtyřčlenná a funkční období jejích členů je dvouleté. Dva členové jsou studenti zapsaní ke studiu na DAMU. Část jednání disciplinární komise, při kterém se zjišťuje skutková podstata věci, je veřejná.