AKADEMICKÝ SENÁT DAMU ZASEDL V PONDĚLÍ 11. 3. POPRVÉ V NOVÉM SLOŽENÍ!

V pondělí 11. 3. 2024 se uskutečnilo první zasedání Akademického senátu DAMU v novém složení, které vzešlo z nedávných celofakultních voleb. Předsedkyní AS DAMU byla zvolena Karolina Plicková, místopředsedkyní za pedagogickou komoru Hanka Malaníková a místopředsedkyní za studentskou komoru Doubravka Dostálová.

Studentská komora pozvala na zasedání AS DAMU zástupce studentstva KČD; senát se shodl, že přítomnost zástupců či zástupkyň všech kateder DAMU je pro něj podstatná.

Senát otevřel řadu témat – diskutoval mj. o možnostech zefektivnění komunikace jak v rámci senátu, tak i mezi senátem a akademickou obcí.

Zápisy ze zasedání AS DAMU jsou pravidelně vyvěšovány na této stránce (zápis z prvního zasedání senátu v novém složení se připravuje): damu.cz/senat

Jakub Kavan seznámil senátory a senátorky se statistikami mapujícími volební účast studujících a vyučujících jednotlivých kateder DAMU: 

Příští zasedání AS DAMU bude zaměřeno mj. na rozpravu nad návrhem rozpočtu DAMU pro rok 2024 a bude se konat v úterý 2. 4. 2024 od 17:00 v zasedací místnosti DAMU (vedle Hallerova sálu). Jednání senátu jsou veřejná – akademická obec je tedy srdečně zvána.

Podněty k projednání mohou členové a členky Akademické obce DAMU podávat na e-mailovou adresu asdamu@damu.cz nejpozději do 20. 3. 2024 (v naléhavých případech tato lhůta neplatí).

12. března 2024