Výsledky voleb do as damu

Předseda a členové volební komise (bez titulů): Marek Bečka, Jan Jiřík, Karolina Kubešová

Přítomní členové komise (bez titulů): Marek Bečka, Jan Jiřík, Karolina Kubešová

Volby do Akademického senátu DAMU se konaly 5.- 6. 3. 2024 prostřednictvím elektronické aplikace. Volby proběhly řádně a správně.

Volební komise se sešla ke sčítání hlasů dne 6. 3. v 19:00 hodin v počítačové učebně DAMU, kde za pomoci Jakuba Kavana a šifrovacího klíče, který byl po celou dobu voleb uzamčen v trezoru na sekretariátu děkana DAMU, vygenerovali výsledky voleb a údaje o počtu hlasujících.

Pedagogická komora:

Celkem hlasovalo 425 voličů a voliček ze 600 oprávněných voličů.

Pedagogická komora:

Karolína Plicková         232

Hana Malaníková        226

Jiří Adámek                  214

Marta Ljubková            208

Roman Černík               200

David Mírek                   195

Lukáš Brychta               179

Kateřina Štefková        126

Náhradníci:

Eva Málková                 123

Tomáš Pavelka             122

Lucie Nebeská Trmíková         119

Michal Dočekal            106

Martina Preissová       101

Jana Slouková              88

Studentská komora

Filip Novák                    241

Doubravka Dostálová 225

Eliška Drbohlavová     181

Cyril Janeček                180

Anastázie Dobrodinská    130

Náhradníci: 

Nela Kleinert   127

Kateřina Hubená 106

Prokop Košař  86

Pavla Nevyhoštěná     86

Richard Juan Rozkovec            83

Barbora Vašíčková      81

Jan Jakub Šenkeřík      79

Pavel Skála       71

Adéla Garabíková        57

Petr Maršál      38

 

Zapsáno 6. 3. 2024

Předseda volební komise: Marek Bečka, v.r.

Za volební komisi: Karolína Kubešová, v.r., Jan Jiřík, v. r.