Volby do Akademického senátu DAMU

Děkan DAMU vyhlásil v souladu s § 26 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a dle čl. 5 Statutu DAMU a čl. 2 Volebního řádu Akademického senátu DAMU volby do Akademického senátu DAMU pro funkční období 2021-2024

Volby se uskuteční v termínu 4. a 5. května 2021.

S přihlédnutím k aktuální epidemické situaci se poprvé v historii DAMU uskuteční volby prostřednictvím elektronického hlasování, kdy volit bude možné na počítači, tabletu případně i mobilním telefonu.

Odkaz na elektronickou hlasovací aplikaci ZDE .

Volební aplikace bude členům akademické obce DAMU přístupná po zadání přihlašovacích údajů (uživatelské jméno a hlavní heslo do sítě AMU). V případě, že si na své přihlašovací údaje nemůžete vzpomenout, kontaktujte co nejdříve fakultního správce IT Jakuba Kavana ( jakub.kavan@damu.cz ). Upozorňujeme, že zjištění správných přihlašovacích údajů nelze provést na dálku elektronicky, ale je nutná osobní přítomnost dané osoby na fakultě!!

Hlasovat pak budete moci o d 4. 5. od 8:00 do 5. 5. 16:00 prostřednictvím elektronické aplikace.

Využít můžete také možnost osobní volby v počítačové učebně DAMU , a to v následující časech:

  • 4. 5. 14:00-18:00
  • 5. 5. 12:00-16:00

Berte prosím na vědomí, že v současnosti platí mimořádné opatření o vstupu do budovy vydané dne 29. 3. 2021 . Do budovy je umožněn vstup pouze těm osobám, které se na vrátnici prokáží negativním testem, potvrzením o prodělání COVID-19 nebo o očkování. O případné změně nařízení budeme včas informovat.

Více informací o způsobu, jakým hlasování proběhne, včetně podrobného návodu naleznete ZDE

AS DAMU má dvě komory, pedagogickou a studentskou. Členové pedagogické komory jsou voleni z řad akademických pracovníků DAMU. Členové studentské komory jsou voleni z řad studentů DAMU. Pedagogická komora má 8 členů, studentská komora má 5 členů. Zaškrtnout tedy během volby můžete maximálně 8 kandidátů do pedagogické komory a 5 členů do studentské komory.

Seznam navržených kandidátů naleznete ZDE .

Kandidáti budou mít možnost se představit a zodpovědět dotazy členů akademické obce na Shromáždění akademické obce DAMU , které proběhne dne 27. 4. od 16:00 online přes MS Teams ZDE , a zároveň bude přenos dostupný i na YouTube ZDE .

Vyhodnocení výsledků voleb se provede nejpozději 6. května 2021 a naleznete je v příslušné sekci na webu DAMU.