Volby do Akademického senátu amu a DAMU 

instrukce k volbám do AS DAMU a AS AMU pro období 2024-2027

AS AMU má dvě komory, pedagogickou a studentskou. Dohromady má 15 členů, každá fakulta je zastoupena 3 akademickými pracovníky/cemi a 2 studujícími. Volič/ka může dát hlas maximálně 3 kandidátům/kám z řad akademických pracovníků/nic a 2 hlasy nominovaným studujícím.  

AS DAMU má dvě komory, pedagogickou a studentskou. Členové pedagogické komory jsou voleni z řad akademických pracovníků a pracovnic DAMU. Členové studentské komory jsou voleni z řad studujících DAMU. Pedagogická komora má 8 členů, studentská komora má 5 členů. Volič/ka může dát hlas maximálně 8 kandidátům/kám do pedagogické a 5 kadidátům/kám do studentské komory AS DAMU. 

  • Seznam kandidátů a kandidátek do AS AMU a AS DAMU najdete ZDE

Volby se uskuteční v termínu 5. a 6. března 2024. 

Volby do Akademického senátu DAMU a AMU proběhnou souběžně v jednom v termínu prostřednictvím elektronického hlasování v aplikaci, kdy volit bude možné na počítači, tabletu případně i mobilním telefonu. 

  • Odkaz na elektronickou hlasovací aplikaci ZDE

 
Volební aplikace bude členům akademické obce DAMU přístupná po zadání přihlašovacích údajů (uživatelské jméno a hlavní heslo do sítě AMU). V případě, že si na své přihlašovací údaje nemůžete vzpomenout, kontaktujte co nejdříve fakultního správce IT Jakuba Kavana ( jakub.kavan@damu.cz ). Upozorňujeme, že obnovu přihlašovacích údajů nelze provést na dálku elektronicky, ale je nutná osobní přítomnost dané osoby na fakultě!! 

Hlasovat pak budete moci od 5. 3. od 8:00 do 6. 3. 19:00 prostřednictvím elektronické aplikace. 

  • Více informací o způsobu, jakým hlasování proběhne, včetně podrobného návodu naleznete ZDE

Kandidáti a kandidátky budou mít možnost se představit a zodpovědět dotazy členů a členek akademické obce na Shromáždění akademické obce a zaměstnanců/kyní DAMU, které proběhne dne 28. 2. od 17:00 v ds DISK a ONLINE. Pro anglicky hovořící studující bude zajištěn překlad prezentací kandidátů/tek. 

Výsledky voleb budou zvěřejněny nejpozději 7. 3. na webu DAMU (volby do AS DAMU) a webu AMU (volby do AS AMU).