PROGRAM 4. ZASEDÁNÍ AS DAMU DNE 21. 5. 2024

Termín: úterý 21. 5. 2024 v 16:00 hodin

Místo: zasedací místnost DAMU S202, 2. patro, Střední trakt

Pedagogická komora: doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.; MgA. et MgA. Lukáš Brychta, Ph.D.; MgA. Roman Černík; MgA. Mgr. Marta Ljubková; MgA. Hana Malaníková, Ph.D.; MgA. David Mírek, Ph.D.; Mgr. Karolina Plicková, Ph.D.; Mgr. Kateřina Štefková

Studentská komora: Anastázie Dobrodinská; BcA. Doubravka Dostálová; Eliška Drbohlavová; Cyril Janeček; BcA. Filip Novák

PROGRAM:

  1. Projednání akreditačního spisu doktorského studijního programu Drama, psychosomatika a autorství v pedagogice a sociální praxi – předkládá Michal Somoš
  2. Aktuality k protestu Kolaps systému – předkládá Filip Novák
  3. Různé

Podklady k zasedání nalezne akademická obec ZDE

15. května 2024