PROGRAM 3. ZASEDÁNÍ AS DAMU DNE 30. 4. 2024

Termín: úterý 30. 4. 2024 v 17:00 hodin

Místo: zasedací místnost DAMU S202, 2. patro, Střední trakt

Pedagogická komora: doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.; MgA. et MgA. Lukáš Brychta, Ph.D.; MgA. Roman Černík; MgA. Mgr. Marta Ljubková; MgA. Hana Malaníková, Ph.D.; MgA. David Mírek, Ph.D.; Mgr. Karolina Plicková, Ph.D.; Mgr. Kateřina Štefková

Studentská komora: Anastázie Dobrodinská; BcA. Doubravka Dostálová; Eliška Drbohlavová; Cyril Janeček; BcA. Filip Novák

Hosté: děkan DAMU doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek; tajemník DAMU Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D.

PROGRAM:

  1. Schvalování rozpočtu DAMU na rok 2024 – předkládá děkan DAMU
  2. Studentská diskusní platforma – předkládá Doubravka Dostálová
  3. Protestní akce Kolaps systému (Hodina pravdy) – předkládá Filip Novák
  4. Různé

Podklady k zasedání nalezne akademická obec ZDE

 

24. dubna 2024