PROGRAM 20. ZASEDÁNÍ AS DAMU DNE 4. 3. 2023

Termín: pondělí 4. 3. 2023 v 16:00 hodin

Místo: zasedací místnost DAMU S202, 2. patro, Střední trakt

Pedagogická komora: doc. MgA. Eva Salzmannová; MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.; Mgr. Kateřina Štefková; doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.; Mgr. Michal Dočekal; MgA. Eva Málková; doc. MgA. Vratislav Šrámek; MgA. Pavel Zajíček

Studentská komora: MgA. Zuzana Černá; BcA. Jolanta Lipková; BcA. Tobiáš Nevřiva; BcA. Tomáš Ráliš; BcA. Jan-Jakub Šenkeřík

Hosté: děkan DAMU doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek; proděkan DAMU Mgr. Michal Somoš

Program:

  1. Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Světelný a audiovizuální design pro živá umění – předkládá děkan DAMU
  2. Projednání akreditačního spisu doktorského studijního programu Scénická tvorba a teorie scénické tvorby – předkládá děkan DAMU
  3. Zpráva o činnosti ombudsmana DAMU za květen 2022 – prosinec 2023
  4. Různé

26. února 2024