PROGRAM 2. ZASEDÁNÍ AS DAMU DNE 2. 4. 2024

Termín: úterý 2. 4. 2024 v 17:00 hodin

Místo: zasedací místnost DAMU S202, 2. patro, Střední trakt

Pedagogická komora: doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.; MgA. et MgA. Lukáš Brychta, Ph.D.; MgA. Roman Černík; MgA. Mgr. Marta Ljubková; MgA. Hana Malaníková, Ph.D.; MgA. David Mírek, Ph.D.; Mgr. Karolina Plicková, Ph.D.; Mgr. Kateřina Štefková

Studentská komora: Anastázie Dobrodinská; BcA. Doubravka Dostálová; Eliška Drbohlavová; Cyril Janeček; BcA. Filip Novák

Hosté: děkan DAMU doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek; tajemník DAMU Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D.

PROGRAM:

  1. Informace o přípravě rozpočtu DAMU na rok 2024 – předkládá děkan DAMU
  2. Návrh nových členů UR DAMU – předkládá děkan DAMU
  3. Dopis děkana DF JAMU ve věci zápisu ze zasedání AS DAMU ze dne 4. 3. 2024 a odpověď AS DAMU
  4. Vyjádření podpory AS DAMU iniciativě Hodina pravdy
  5. Novinky v komunikaci a administraci AS DAMU
  6. Různé

Podklady k zasedání nalezne akademická obec ZDE

26. března 2024