Akademický senát

Akademický senát DAMU je samosprávný zastupitelský akademický orgán. Má 13 členů – z toho je 8 akademických pracovníků a 5 studentů zapsaných ke studiu na DAMU. Zasedání AS DAMU jsou veřejně přístupná.

EMAILOVÁ ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ PODNĚTŮ: ASDAMU@DAMU.CZ

Aktuálně

INFO

Zasedání AS DAMU se uskuteční 10. června od 16:00 v zasedací místnosti S202, MÍSTNOST vedle Hallerova sálu. 

Zápisy ze zasedání AS DAMU

Předsedkyně

MístopředsedKYNĚ za pedagogickou komoru

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ ZA STUDENTSKOU KOMORU

ČLENOVÉ A ČLENKY STUDENTSKÉ KOMORY

Dokumenty