Akademický senát

Akademický senát DAMU je samosprávný zastupitelský akademický orgán. Má 13 členů – z toho je 8 akademických pracovníků a 5 studentů zapsaných ke studiu na DAMU. Zasedání AS DAMU jsou veřejně přístupná.

Zasedání AS DAMU

Dokumenty

Předseda

Místopředseda za pedagogickou komoru

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ ZA STUDENTSKOU KOMORU