Akademický senát

Akademický senát DAMU je samosprávný zastupitelský akademický orgán. Má 13 členů – z toho je 8 akademických pracovníků a 5 studentů zapsaných ke studiu na DAMU. Zasedání AS DAMU jsou veřejně přístupná.

Aktuálně

Zápisy ze zasedání AS DAMU

Předsedkyně

Místopředseda za pedagogickou komoru

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ ZA STUDENTSKOU KOMORU

Dokumenty

Akreditační spis - Authorial Acting (AS DAMU 10. 2. 2021)
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Akreditační spis - Herectví ATaP (AS DAMU 10. 2. 2021)
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Akreditační spis - Teorie a praxe divadelní tvorby (AS DAMU 10. 2. 2021)
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
AS DAMU - Bod 6: Cíle studia doktorského programu KTK
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX
Bod 2_Strategický záměr DAMU 2021_verze 02
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX
Bod 3_Akreditační spis SP_MgA_Teorie a kritika divadelní tvorby KTK
Aktualizováno 19. září 2023
RTF
Bod 4_Akreditační spis SP_MgA_Directing of Devised and Object Theatre_KALD
Aktualizováno 19. září 2023
RTF
Bod č. 6 _KČD k Iniciativě
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Bod č. 6_Návrhy kroků k řešení_KČD
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Delegační lístek (AS DAMU 10. 2. 2021)
Aktualizováno 19. září 2023
DOC
Directing for Dramatic Theatre - akreditační spis
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX
DISK - Střednědobý výhled AMU
Aktualizováno 18. září 2023
XLSX
Dramaturgie činoherního divadla - akreditační spis
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX
Dramaturgie činoherního divadla - CV garanta
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX
Election manual AS DAMU
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Jednací řád AS Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Návod pro elektronické hlasování
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Nominační lístek kandidáta
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX
Pedagogické zajištění - Directing for Dramatic Theatre
Aktualizováno 19. září 2023
XLSX
Pedagogické zajištění - Dramaturgie činoherního divadla
Aktualizováno 19. září 2023
XLSX
Pedagogické zajištění - Režie činoherního divadla
Aktualizováno 19. září 2023
XLSX
Přijímací řízení - MA ALD
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX
Příloha č. 1_Personální zajištění_Directing of Devised and Object Theatre_KALD
Aktualizováno 19. září 2023
XLSX
Příloha č. 1 Personální zajištění_Teorie a kritika divadelní tvorby KTK
Aktualizováno 19. září 2023
XLSX
Příloha č.1: Podpora prohlášení studentské komory AS DAMU
Aktualizováno 19. září 2023
Příloha č. 2 CV_Lukáš Jiřička_GARANT
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX
Příloha č. 2_Komentář katedry k ak.spisu SP MgA. Teorie a kritika divadelní tvorby KTK
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Příloha č. 3_CV_Jobertová_GARANT
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX
Příloha č. 4_CV_Pavel Janoušek
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX
Příloha č. 5_CV_Jitka Pavlišová
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX
Příloha č. 6_CV_Jan Jiřík
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX
Produkce a management - akreditační spis
Aktualizováno 19. září 2023
RTF
Produkce a management - CV garanta
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX
Produkce a management - pedagogické zajištění
Aktualizováno 19. září 2023
XLSX
Režie činoherního divadla - akreditační spis
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX
Režie činoherního divadla - CV garanta
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX
RVŠ výzva - předseda AS AMU (AS DAMU 10. 2. 2021)
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Scenography - CV Babora Příhodová
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Scenography - CV garanta
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Scenography - CV Tereza Marečková
Aktualizováno 19. září 2023
DOC
Scenography - pedagogické zajištění SP
Aktualizováno 19. září 2023
XLSX
Scenography - průvodní dopis KS
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX
Specificke podminky PŘ do NMGR studijních programů - DAMU
Aktualizováno 18. září 2023
DOCX
Statut RVŠ (AS DAMU 10. 2. 2021)
Aktualizováno 19. září 2023
DOC
Strategický záměr DAMU - verze 2
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX
Střednědobý výhled AMU 2022
Aktualizováno 18. září 2023
XLSX
Věcný záměr KATaP NMgA_CZ
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Věcný záměr KATaP NMgA_EN
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Volby děkana DAMU 2020 - čestné prohlášení kandidáta
Aktualizováno 19. září 2023
DOC
Volby děkana DAMU 2020 - čestné prohlášení kandidáta
Aktualizováno 19. září 2023
DOC
Volby rektora AMU 2020 - Čestné prohlášení kandidáta
Aktualizováno 19. září 2023
DOC
Volby rektora AMU 2020 - doporučený vzor životopisu kandidáta
Aktualizováno 19. září 2023
DOC
Volební řád Akademického senátu DAMU
Aktualizováno 16. září 2023
PDF
Vyhlášení přijímacích řízení do magisterských studijních programu pro ar. 2022/2023
Aktualizováno 18. září 2023
DOCX
Zasedání AS DAMU 10. 2. 2021 - podklady
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX PDF DOC
Zasedání AS DAMU 10. 2. 2021 - přílohy
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX PDF DOC
Zasedání AS DAMU 14. 12. 2020 - podklady
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX PDF DOC
Změna podmínek PŘ - Produkce (AS DAMU 10. 2. 2021)
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX
Změna podmínek PŘ - Scénografie (AS DAMU 10. 2. 2021)
Aktualizováno 19. září 2023
DOCX