RIV a RUV

Rejstřík informací o výsledcích - RIV

Rejstřík informací o výsledcích (RIV) je jednou ze čtyř vzájemně provázaných částí informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) provozovaného v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Legislativa

  • Zákon č. 130/2002 Sb. , o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dálen jen zákon).
  • Nařízení vlády č. 397/2009 , o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze dne 19. října 2009.

Databáze RIV

RIV obsahuje zejména údaje určující výsledek a projekt, jehož řešením výsledek vznikl nebo zdroj prostředků, ze kterých byl podporován, příjemce, autory výsledku, název výsledku a jeho popis, rok uplatnění výsledku a stupeň důvěrnosti údajů.

Obsah údajů RIV je stanoven prováděcím právním předpisem Nařízením vlády č. 397/2009, o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze dne 19. října 2009.

Databáze RIV slouží:

  • Pro účely hodnocení výsledků účelově a institucionálně podporovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných prostředků,
  • poskytovatelům k získávání informací o tom, jak aktivní jsou řešitelé projektů, které poskytovatelé financují.

(Převzato z Wikipedie.)

Odkazy:

Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+

Rejstřík informací o výsledcích

RUV (Registr uměleckých výstupů)

Rejstřík informací o výsledcích pro potřeby vědy a výzkumu, avšak pro umělecké obory vyučované na českých veřejných vysokých školách.

Aplikace RUV vznikla za účelem podpory procesu registrace a hodnocení výstupů z tvůrčí umělecké činnosti na celostátní úrovni. Aplikace bude umožňovat vkládání a editaci záznamů o uměleckých výstupech, podporovat proces certifikace těchto výstupů a sloužit ke komunikaci mezi účastníky celého procesu včetně evidence přidružených dokumentů. Ve finále povede k výpočtu bodů za jednotlivé výstupy a jejich exportu za účelem předání MŠMT.

Ke konci listopadu 2012 byla dokončena 1. fáze projektu realizace aplikace RUV: je umožněna registrace do systému a vkládání a editace výstupů z tvůrčí umělecké činnosti.

7 segmentů RUV:

ARCHITEKTURA

AUDIOVIZE

DESIGN

HUDBA

LITERATURA

SCÉNICKÁ UMĚNÍ

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

RUV na stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy .

 

Členové rady segmentu Scénická umění:

prof. Mgr. Jaroslav PROVAZNÍK

Dohody - pedagogický proces Telefon: 234 244 280 Úřední hodiny: úterý 14.00-16.00 hodin (po předchozí dohodě) Detail osoby
Foto

doc. MgA. Vladimír NOVÁK, Ph.D.

Docent - vedoucí oddělení Telefon: 234 244 272, 234 244 287 Detail osoby
Foto