Publikace a vědecké výstupy

Publikace a vědecké výstupy
Novinky z NAMU

Vybrané publikace a vědecké výstupyStanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní souvislosti

Jaroslav Vostrý

Komedie podle Václava Klimenta Klicpery

Milan Šotek

Hra a divadlo

Nina Martínková

Autorské herectví jako (ne)výchova k osobnosti

Zuzana Pártlová

Happening

Alena Rybníčková


Novinky z nakladatelství NAMU

Kontext provozování divadla v ČR

Bohumil Nekolný a kol.

Zjevení masky

Štefan Capko

Téměř vždycky trapným dojmem

Markéta Potužáková, Přemysl Rut (eds.)

Nástin historie a teorie dramatické výchovy

Eva Machková

Divadelní vzpomínky

Václav Tille

Artistic research

Daniela Jobertová, Alice Koubová (eds.)

Divadlo a utopie: Polské divadelní studio Reduta jako příklad modernistické utopie

Jan Jiřík

Dějiny loutkového divadla v Evropě

Charles Magnin

Herec je svou vlastní možností

Josef Vinař

Dějiny Akademie múzických umění v Praze

Martin Franc a kol.