Publikace a vědecké výstupy

Publikace a vědecké výstupy
Novinky z NAMU

Vybrané publikace a vědecké výstupyČeské drama a český hrdina

Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová

Proč hrát: k divadelní antropologii

Vladimír Mikeš

Nové interpretační prostředky v soudobé české hudbě pro kytaru

Mazan, Josef

Cembalová tvorba J. A. Štěpána z arcibiskupského archivu v Kroměříži

Žďárská, Petra

Česká tvorba pro dětský sbor

Louženský, Petr


Novinky z nakladatelství NAMU

Divadelní vzpomínky

Václav Tille

Artistic Research: Is There Some Method?

Alice Koubová (ed.), Daniela Jobertová (ed.)

Divadlo a utopie: Polské divadelní studio Reduta jako příklad modernistické utopie

Jan Jiřík

Dějiny loutkového divadla v Evropě

Charles Magnin

Herec je svou vlastní možností

Josef Vinař

Perspektiva

Věkoslav Handa Pardyl

Jindřich Vodák k historii českého divadla

Zuzana Sílová (ed.), Jaroslav Vostrý (ed.)

Pěvecká výchova

Olga Češková

Hlas individuality. Psychosomatické pojetí hlasové výchovy

Libuše Válková, Eva Vyskočilová

Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi

Zuzana Augustová, Jan Jiřík, Daniela Jobertová