Publikace a vědecké výstupy

Herci a herectví v českém zábavněhudebním divadle

Pavel Bár

Scénování a umění

Jaroslav Vostrý

Obraz, prostor, scéna

Pavel Hubička

Socializační potenciál dramatické výchovy při práci s romskou minoritou

Eva Gažáková

Herecká propedeutika

Michal Čunderle (ed.)