Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webPublikace a vědecké výstupy

INFO

Publikace věnované výzkumu dramatického umění naleznete též na stránkách Edice Disk.


Publikace a vědecké výstupy
Novinky z NAMU

Nejnovější publikace a vědecké výstupyČeské drama a český hrdina

Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová

Proč hrát: k divadelní antropologii

Vladimír Mikeš

Nové interpretační prostředky v soudobé české hudbě pro kytaru

Mazan, Josef

Cembalová tvorba J. A. Štěpána z arcibiskupského archivu v Kroměříži

Žďárská, Petra

Česká tvorba pro dětský sbor

Louženský, Petr

Taneční profese - její podoba a socioekonomický status na příkladu baletu ND v Praze do roku 1945

Bulínová, Karolína

Tanec v českém hraném filmu 1898-1993

Lidová, Klára

Pozdní skladby Mortona Feldmana

Zvěřina, Petr


Novinky z nakladatelství NAMU

Perspektiva

Věkoslav Handa Pardyl

Jindřich Vodák k historii českého divadla

Zuzana Sílová (ed.), Jaroslav Vostrý (ed.)

Hlas individuality. Psychosomatické pojetí hlasové výchovy

Libuše Válková, Eva Vyskočilová

Gesta a mimika

Noemi Zárubová-Pfeffermannová

Vybrané kapitoly z dějin baletu

Božena Brodská

Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi

Zuzana Augustová, Jan Jiřík, Daniela Jobertová

Taneční divadlo aneb vyprávění o Macbethovi

Daniel Wiesner

Jak s Tomášem Dvořákem šily všechny loutky

Zdeněk A. Tichý a kol.

Nepodrobený herec

Georges Banu

Člověk v situaci

Jan Císař