Oddělení grantové agendy

Konzultační a administrativní podpora při přípravě a realizaci projektů. 

Oddělení grantové agendy je část děkanátu podle Statutu DAMU čl. 15 odst. 1e). Oddělení grantové agendy poskytuje konzultační a administrativní podporu při přípravě a realizaci projektů. Vytváří přísně neutrální prostředí pro sdílení / přenos / poskytování know-how technicko-administrativního a procesního charakteru s cílem dosažení rovného přístupu k projektovým příležitostem a jejich smysluplného využití. Zároveň zaručuje důvěrnost a nesdílení projektových žádostí mezi jednotlivými řešiteli. Projektoví manažeři oddělení grantové agendy evidují projektové žádosti a sestavují přehledy projektů.

Na administrativní úrovni komunikuje řešení případného souběhu projektových záměrů / žádostí. V případě, že řešení případných konfliktních situací vyžaduje rozhodnutí vedení DAMU, seznámí členy vedení s danou situací a ti rozhodnou o dalším postupu.

Oddělení grantové agendy je koordinováno tajemníkem fakulty, který také standardně řeší infrastrukturní rozvojové projekty. Akademická koordinace přísluší členům akademického vedení DAMU.

Vztah rektorát a fakulta v grantových aktivitách

Rektorát (oddělení projektů OVVP) se bude soustředit na přípravu a realizace strategických projektů např. OP JAK, NPO a další. Administraci však nebude moci realizovat samostatně bez zapojení projektových manažerů na DAMU. Dále bude rektorát spravovat grantový kalendář pro fakulty. Bude spravovat síť kontaktů na lidi, kteří jsou schopni poradit se specifickými grantovými výzvami.

Obecný kontakt: grantovapodpora@damu.cz

 

Personální obsazení oddělení grantové agendy DAMU

Ing. Lucie KRŮTOVÁ

projekty zaměřené na vědu a výzkum (DKR, SGS, GAČR, TAČR aj.) Telefon: 234 244 287 Detail osoby
Foto

MgA. Mgr. Simona KYSILKOVÁ ŠNAJPERKOVÁ

dotace a jiné zdroje na festivaly (MŠMT, MK, DILIA aj.) Telefon: 234 244 217 Detail osoby
Foto

Bc. Veronika STOJANOVA

projekty studijní agendy a mezinárodní spolupráce, plán pro podporu strategického řízení Detail osoby
Foto

Mgr. Kristýna JALŮVKOVÁ

mezinárodní projekty, rozvojové projekty, celouniverzitní projekty Telefon: 234 244 219 Detail osoby
Foto

Mgr. Bc. Jan SEDLÁČEK, Ph.D.

infrastrukturní projekty Telefon: 234 244 203 Detail osoby
Foto