Vyhlášení Studentské grantové soutěže pro rok 2019

Soutěž výzkumného charakteru určená pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

Přihlášky se podávají do 9. 11. 2018 do 12 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce DAMU Ing. Lucii Krůtové (K223).

Mailová adresa pro zaslání elektronické verze přihlášky: lucie.krutova@damu.cz

Konzultace nad rozpočtem a výstupy jsou možné předem s L. Krůtovou (raději však s dostatečným předstihem).

Text vyhlášení a harmonogram soutěže >>>

7. leden 2019