Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2017

Soutěž má výzkumný charakter a je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia.

Přihlášky se podávají do 10. 11. 2016  do 15 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy ing. Lucii Krůtové ().

Konzultace nad rozpočtem a výstupy jsou možné předem s L. Krůtovou (raději s dostatečným předstihem).

Odkazy:

Podmínky soutěže.

9. září 2016