Studentská grantová soutěž DAMU (SGS)

Soutěž 2020
Soutěž 2019
Soutěž 2018
Soutěž 2017

Vyhlášení 1. kola Studentské grantové soutěže DAMU pro rok 2020

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

Přihlášky se podávají do 14. 11. 2019 do 13 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce DAMU Ing. Lucii Krůtové (K223).

Mailová adresa pro zaslání elektronické verze přihlášky: lucie.krutova@damu.cz

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné (a vítané) s L. Krůtovou. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí domluvě, aby ve špičkách nevznikaly fronty.

2. kolo Studentské grantové soutěže DAMU bude vyhlášeno jen za předpokladu, že se v 1. kole nepodaří rozdělit všechny přidělené prostředky.

Text vyhlášení a harmonogram soutěže >>>

Formulář přihlášky

Výsledky Studentské grantové soutěže 2019


Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2019

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY SGS 2018 se odevzdávají do 11. 1. 2019 - jak elektronicky mailem (lucie.krutova@damu.cz), tak v papírové formě s podpisy.

Formuláře závěrečných zpráv 2018

Výsledky studentské grantové soutěže 2018

Rozdělení dotace na Studentskou grantovou soutěž 2018 / XLSX
 

Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2018

Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2017