Projektová soutěž AMU (DKR)

PS-DKR 2020
PS - DKR 2019
PS - DKR 2018

Projektová soutěž AMU (tzv. DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2020

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU a postdoktorandy.

Pro rok 2020 je soutěž otevřena pro

 • krátkodobé projekty s dobou řešení 1 a 2 roky,
 • projekty speciálně zaměřené na přípravu a pořádání mezinárodních konferencí s dobou řešení projektu max. 2 roky,
 • postdoktorandské projekty s dobou řešení max. 2 roky - omezené částkou 100 tis. Kč na jeden rok čerpání.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Žadatelé z DAMU podávají přihlášky do 25. 11. 2019 do 13 hodin v elektronické i vytištěné podobě s podpisem Ing. Lucii Krůtové (lucie.krutova@damu.cz, místnost K223).

Konzultace nad rozpočtem a výstupy jsou možné (a vítané) s L. Krůtovou – raději však s dostatečným předstihem.
Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2020 najdete ZDE.

 

Projektová soutěž AMU (DKR) – Second Call

pro projekty s počátkem řešení v roce 2019.

Soutěž je otevřena pro projekty s dobou řešení 2 roky a pro postdoktorandské projekty s dobou řešení 1 rok.

Žadatelé z DAMU podávají přihlášky do 28. 2. 2019 do 12 hodin v elektronické i vytištěné podobě s podpisem Ing. Lucii Krůtové (lucie.krutova@damu.cz, místnost K223).

Vyhlášení na stránkách AMU.

Projektová soutěž AMU (DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2019

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU a postdoktorandy, kteří jsou na fakultě zaměstnáni jako externisté.

Pro rok 2019 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 a 2 roky, pro Dlouhodobé projekty s dobou řešení 4 roky a pro Postdoktorandské projekty s dobou řešení 1 rok.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Žadatelé z DAMU podávají přihlášky do 28. 11. 2018 do 12 hodin v elektronické i vytištěné podobě s podpisem Ing. Lucii Krůtové (lucie.krutova@damu.cz, místnost K223).

Konzultace nad rozpočtem a výstupy jsou možné s L. Krůtovou – raději však s dostatečným předstihem.
Vyhlášení Projektové soutěže pro rok 2019 včetně harmonogramu a formulářů najdete ZDE.

 

Vyhlášení Projektové soutěže pro rok 2018

Vyhlášení Projektové soutěže pro rok 2018. Celé znění včetně harmonogramu soutěže najdete ZDE.

1. Pravidla Projektové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 6/2015 a jeho Dodatkem č. 1.

2. Pro rok 2018 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 nebo 2 roky a pro postdoktorandské projekty* s dobou řešení 1 rok.

3. Rozpočet projektu nesmí v roce 2018 přesáhnout u krátkodobých projektů 500.000 Kč, u postdoktorandských projektů 100.000,-Kč.

4. Finanční zajištění soutěže

Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude v roce 2018 činit max. 2 mil. Kč.**

5. Harmonogram soutěže:

 • 3. 10. 2017 - vyhlášení soutěže;
 • 19. 10. 2017, 13 h - informační seminář, registrace na karolina.kotnourova@amu.cz;
 • 16. 11. 2017 v 15 h - uzávěrka pro podávání přihlášek;
 • v týdnu 4.- 8. 12. 2017 - zasedání fakultních grantových komisí (doporučující hodnocení);
 • mezi 11.- 20. 12. 2017 - 1. zasedání Grantové komise AMU;
 • 22. 12. 2017 - zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/ projektu ev. přijetí s krácením rozpočtu (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2017 a dle výše přidělené institucionální podpory AMU na rok 2018);
 • cca 23. 2. 2018 - 2. zasedání Grantové komise AMU: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2018;
 • do konce února 2018 - zveřejnění výsledků;
 • do 11. 1. 2019 - odevzdání Závěrečných zpráv o řešení jednoletých projektů a dílčích zpráv u dvouletých projektů.

6. Publikační aktivity

Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 31. března 2018 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.

7. Propagace

Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

FORMULÁŘE K PROJEKTOVÉ SOUTĚŽI*:

PRO NOVÉ ŽADATELE:

PRO STÁVAJÍCÍ ŘEŠITELE:

PRO PROJEKTY S PLÁNOVANÝMI PUBLIKAČNÍMI VÝSTUPY:

Po vyplnění prosím zašlete formulář emailem projektové manažerce Ing. Lucii Krůtové (lucie.krutova@damu.cz). Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formuláře navíc nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro další (průběžné a závěrečné zprávy): tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších zpráv, nemusíte ji však využít a další zprávy můžete vyplnit ručně.

* Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.

DALŠÍ DOKUMENTY:

Zápisy z jednání Fakultní grantové komise DAMU