Aktuálně řešené výzkumné projekty DAMUNaše kůže dýchá stejný vzduch

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2023-2024

Problematika site-specific, imerzivního a plenérového inscenování antického dramatu

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2023-2024

Divadlo na Vinohradech za tzv. normalizace

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU

Rok
2021-2023

Interdisciplinární výzkum interakce jevištních komponentů v loutkovém a alternativním divadle a v divadelní tvorbě ve specifických skupinách

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU

Rok
2021-2023

Autorství a psychosomatika 2021-2023

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU

Rok
2021-2023

Plesy

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2023

Klasická komedie v současné Comédie-Française

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2023

Dialogické jednání pro pokročilé účastníky s fyzickým handicapem

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2023

MY TŘI: SITUACE. Hledání sociální skulptury v procesu stávání se „my“

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2023

Chůze jako tekutá konstanta v urbánním prostoru a v krajině

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU

Rok
2022-2023

Včely

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU

Rok
2022-2023

Deklarace závislosti

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU

Rok
2022-2023

Scéna a drama

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU

Rok
2019-2022

THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry?

TAČR, podpořený projekt ÉTA

Rok
2020-2022

Power.point

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2022

Mladý cirkus - mladý hlas v ČR a USA

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2022

Stanislavskij a transmise Systému

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU

Rok
2022

Česká divadelní fotografie

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2022

Kvalitativní výzkum terapeutického rozměru autorského čtení

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2022

Možnosti projekčních technologií ve scénografii se zaměřením na videomapping

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2022

Zem, v níž ulpívají lidské duše

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2022

Dialogické jednání pro zájemce s fyzickým handicapem

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2022

Dopady pandémie na divadelnú tvorbu

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2022

Koncepty imerze, interaktivity a narativity v divadle

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU

Rok
2022

Pozorovat prázdný prostor - příprava disertační práce k publikaci

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU

Rok
2022

Zlín

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2022

Inscape of Neratov

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2022

Krajina zvuků

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2022

Prvky ekologie a trvalé udržitelnosti v kostýmní tvorbě

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2022

Metodika střednědobé výuky DJ - na příkladu semestrálního workshopu pro Institut aplikované divadelní vědy JLU Giessen (SRN)

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2022

Dvojí podoba představy v pohybové a hlasové práci

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2022

Specifické techniky utváření tvůrčí skupiny jako východisko pro autorský inscenační projekt v divadle se sociálním zacílením.

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2022

Verbální duet pro časopis Acotaciones

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU

Rok
2022

Výzkum metody Nikolaje V. Děmidova

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Studie současného stavu sociálního cirkusu a mladého cirkusu v ČR

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Different sound

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Loutky a Technologie

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2020-2021

Výzkum diváků a diváctví s využitím kombinovaných teatrologických a sociálněvědných metod

AMU, podpořený projekt IP DKR

Rok
2020-2021

Michail Čechov z Evropy do Ameriky: Z jeviště k pedagogické metodě / Michael Chekhov from Europe to America: From Stage to Pedagogy

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Audiokniha KATAP

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Psohlavky

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

D.A.V.I.D.A. – Drama. Audio. Video. Interview. Documentation. Archiv

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Proces inscenování českého venkovského dramatu postupy Teatru Laboratorium

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Od HAPRDÁNSe k HAMPRODu

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Současná divadelní produkce ve Amsterdamu a Berlíně a její reflexe pro metodiku divadelní práce s dětmi

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Výzkum autorského čtení (KATaP)

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Na houby: ekokritika v teorii a praxi divadelní tvorby

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Implicitní pedagogika: Ivan a Eva Vyskočilovi - Poznámky k pedagogice

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Rozpad a rekonstrukce identity: S dialogickým jednáním na cestě mezi kulturami, obory a kontexty

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Profesní asociace technických pracovníků a prodkučních v kultuře

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

DIVADLEM DOMŮ (II. část výzkumu)

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Reality surfing

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Life dramaturgy / Dramaturgia života

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Impulz-člověk. Impulz-skupina. Impulz ze strany lektora pro skupinu účastníků, kteří jej přijímají, rozvíjí a reflektují

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Autorské čtení versus tvůrčí psaní: ovlivnění tvůrčího procesu psaní finální podobou prezentace textu

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Dějiny a současnost české autorské písně

AMU, podpořený projekt Projektová soutěž AMU

Rok
2020-2021

Divadlo a věda: dialog z pohledu kognitivní teatrologie

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

Divadlo v krajině: aplikovaný výzkum

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021

ASSET 2021

DAMU, podpořený projekt Studentská grantová soutěž DAMU

Rok
2021.