Zápis ze zasedání AS DAMU z 27. února 2018

Zápis z 12. zasedání AS DAMU

27. 2. 2018

Přítomní: E. Kyselová, E. Spoustová, I. Vostárková, M. Lázňovský, R. Smolík, V. Šrámek, J. Búrik, N. Závodský
Omluveni: T. Tomášová, J. Strýček, J. Adámek, J. Holec, E. Salzmannová

Zasedání začalo za přítomnosti děkanky DAMU Doubravky Svobodové.

1. Volby do AS DAMU byly dle Volebního řádu AS DAMU paní děkankou vyhlášeny na termíny 11. a 12. dubna. Návrh na složení volební komise je doc. Jakub Korčák (předseda), Mgr. Martina Bezoušková, doc. Olga Češková, doc. Karel Vostárek, Martin Krupa, Marek Pechlát.

Hlasování o složení volební komise: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 – SCHVÁLENO.

2. Michal Lázňovský seznámil AS DAMU s posledním jednáním AS AMU před nástupem nově zvolených senátorů. Zásadním bodem bylo schválení rozpočtu AMU.

3. Další zasedání AS DAMU se uskuteční 3. dubna v 16:00. Hlavním bodem programu bude rozpočet DAMU na rok 2018.

Za správnost Jan Búrik, Vratislav Šrámek.

6. březen 2018

Dokumenty:

Příloha č.1: Podpora prohlášení studentské komory AS DAMU


.