Program zasedání AS DAMU 3. 12. 2019

Termín: 03.12.2019, 16:30

Místo: zasedací místnost č. S202

Termín pro podání podnětů k projednání:  25.11.2019

Návrh programu zasedání:

  1. Program zasedání
  2. Zápis z předchozího zasedání
  3. Podmínky přijímacího řízení - navazující magisterský program Alternativní a loutkové divadlo (KALD)
  4. Podmínky přijímacího řízení - společný magisterský program Erasmus mundus Joint Degree PuppeTry (KALD)
  5. Zahrádka na terase ve 3. patře budovy Řetězová
29. listopad 2019

.