Zápisy z jednání

INFO

Zápisy disciplinární a stipendijní komise a ze zasedání kateder a kolegií najdete na intranetu (po přihlášení).

Zápisy ze zasedání Akademického senátu

Zápisy ze zasedání Umělecké rady DAMU

Zápisy z jednání Grantové komise

Zápisy z jednání Ediční komise

Zápisy z jednání Komise pro vnitřní hodnocení