Zápisy z jednání

INFO

Zápisy disciplinární a stipendijní komise a ze zasedání kateder a kolegií najdete na intranetu (po přihlášení).

Zápisy ze zasedání Akademického senátu

Zápisy ze zasedání Umělecké rady DAMU

Zápisy z jednání Grantové komise

Zápisy z jednání Ediční komise

Zápisy z jednání Komise pro vnitřní hodnocení

Zápis ze zasedání Komise pro vnitřní hodnocení DAMU ze dne 25. 1. 2021
Aktualizováno 20. prosince 2023
PDF
Zápis ze zasedání Komise pro vnitřní hodnocení DAMU ze dne 5. 12. 2023
Aktualizováno 20. prosince 2023
PDF
Zápis ze zasedání Komise pro vnitřní hodnocení DAMU ze dne 12. 12. 2019
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Zápis ze zasedání Komise pro vnitřní hodnocení DAMU ze dne 19. 3. 2019
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Zápis ze zasedání Komise pro vnitřní hodnocení DAMU ze dne 7. 2. 2019
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Zápis ze zasedání Komise pro vnitřní hodnocení DAMU ze dne 16. 1. 2019
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Zápis ze zasedání Komise pro vnitřní hodnocení DAMU ze dne 14. 12. 2018
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Zápis ze zasedání Komise pro vnitřní hodnocení DAMU ze dne 15. 5. 2018
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Zápis ze zasedání Komise pro vnitřní hodnocení DAMU ze dne 5. 2. 2018
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Zápis ze zasedání Komise pro vnitřní hodnocení DAMU ze dne 19. 1. 2018
Aktualizováno 19. září 2023
PDF
Zápis ze zasedání Komise pro vnitřní hodnocení DAMU ze dne 30. 3. 2022
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Zápis ze zasedání Komise pro vnitřní hodnocení DAMU ze dne 10. 12. 2021
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Zápis ze zasedání Komise pro vnitřní hodnocení DAMU ze dne 13. 2. 2020
Aktualizováno 18. září 2023
PDF
Zápis ze zasedání Komise pro vnitřní hodnocení DAMU ze dne 8. 1. 2020
Aktualizováno 18. září 2023
PDF