Výroční zpráva o činnosti DAMU za rok 2018

Tuto „Výroční zprávu o činnosti DAMU za rok 2018“ projednal a schválil Akademický senát DAMU 21. 5. 2019.

DOKUMENTY:

29. červen 2019