Výroční zpráva o činnosti DAMU za rok 2017

Tuto „Výroční zprávu o činnosti DAMU za rok 2017“ projednal a schválil Akademický senát DAMU 12. 6. 2018.

2. červenec 2018

Dokumenty:

Výroční zpráva o činnosti DAMU za rok 2017

Vnitřní soutěž DAMU - IP 2017 - okruh 1 (příloha č. 1 Výroční zprávy o činnosti DAMU za rok 2017)

Vnitřní soutěž DAMU - IP 2017 - okruh 2 (příloha č. 2 Výroční zprávy o činnosti DAMU za rok 2017)

Rozpočet pro rok 2017 (příloha č. 3A Výroční zprávy o činnosti DAMU za rok 2017)

Skutečnost roku 2017 (příloha č. 3B Výroční zprávy o činnosti DAMU za rok 2017)