Výroční zpráva o činnosti a hospodaření DAMU za rok 2019

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření DAMU za rok 2019 projednal a schválil Akademický senát DAMU 18. června 2020.

24. červen 2020

Dokumenty:

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření DAMU za rok 2019