Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na provozování kavárny divadla DISK

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE,
Divadelní studio DISK

v y h l a š u j e

podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na provozování kavárny divadla DISK

Toto poptávkové řízení je realizováno mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a zákona 139/2006 Sb., koncesní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KZ“), a je realizováno postupem podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Nabídky musí být doručeny nejpozději dne 15. 3. 2019, do 11:00 hod.

Podrobnosti jsou uvedeny v přiložených dokumentech.

8. únor 2019

Dokumenty:

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na provozování kavárny divadla DISK - dokumenty a přílohy