Výběrové řízení na Katedře teorie a kritiky

Akademie múzických umění v Praze
se sídlem Malostranské nám. 12, Praha 1
Součást: Divadelní fakulta (Karlova 26, 116 65 Praha 1)

Děkanka Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na Katedře teorie a kritiky DAMU (1 místo).

Lhůta pro podání přihlášek – do 27. února 2019 písemně na adresu:
AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KTK“.

Požadované doklady k VŘ – zaslat s přihláškou:
•    motivační dopis
•    strukturovaný odborný životopis
•    kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání
•    soupis vlastní umělecké praxe
•    soupis publikační činnosti
•    návrh vědecko-výzkumného či umělecko-výzkumného projektu souvisejícího s pedagogickou činností

Termín konání výběrového řízení: 28. 3. 2019
Termín nástupu do pracovního poměru: 1. 5. 2019

Mzdové zařazení podle platného Vnitřního mzdového předpisu AMU.

Podrobnosti k výběrovému řízení:

Katedra teorie a kritiky DAMU: odborný asistent/asistentka se zaměřením na výuku předmětů z oblasti teorie divadla s přesahem k jiným druhům umění:

Zařazení: odborný asistent/odborný asistent s vědeckou hodností (interní pracovní poměr na dobu určitou)
Úvazek: 0, 4
Mzdové zařazení: tarifní třída 10/11
Kvalifikační předpoklady: ukončené magisterské VŠ studium uměleckého či uměnovědného směru
Požadavky:
-    vlastní umělecká praxe
-    publikační činnost
-    rámcově vymezený výzkumný projekt související s pedagogickou činností
-    další relevantní informace např. o zahraniční odborné zkušenosti (studijní, pedagogické, tvůrčí), dosavadní výzkumné spolupráce s jinými institucemi, řešení grantových projektů atd.

 

28. leden 2019