Výběrové řízení na pozici garderobiéra/garderobiérky divadelního studia DISK

Ředitelka Divadelního studia DISK (Divadlo DISK) vyhlašuje výběrové řízení na pozici garderobiéra/garderobiérky divadelního studia DISK Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU).

Pracovní náplň:

Kvalifikační předpoklady:

Nabízíme:

Platové podmínky:

V případě Vašeho zájmu zašlete písemné přihlášky do výběrového řízení, včetně profesního životopisu s nejméně dvěma referencemi (kontakty) nejpozději do 20. ledna 2019 na e-mail tereza.sochova@divadlodisk.cz, případně na sekretariát divadla DISK na adresu: Divadlo DISK - Divadelní fakulta AMU v Praze, Karlova 26, 116 65 Praha 1 (na obálku napište „Výběrové řízení – garderoba“).

Výběrové řízení bude dvoukolové (první kolo bez účasti uchazečů) a uskuteční se v termínu 21.–25. 1. 2019.

Veškeré informace o divadle DISK jsou dostupné v sekci DAMU->Vše ofakultě->Divadlo DISK nebo na stránkách divadla DISK. Další informace u MgA. Terezy Sochové na telefonu 234 244 250 nebo na tereza.sochova@divadlodisk.cz.

3. leden 2019