Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na Katedře scénografie DAMU

Akademie múzických umění v Praze
se sídlem Malostranské nám. 12, Praha 1
Součást: Divadelní fakulta (Karlova 26, 116 65 Praha 1)

Děkanka Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na Katedře scénografie DAMU (1 místo).

Lhůta pro podání přihlášek – do 5. 12. 2018 písemně na adresu:
AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KS“.

Požadované doklady k VŘ – zaslat s přihláškou:
•    motivační dopis
•    strukturovaný životopis
•    kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání, resp. nejvyšším dosaženém vzdělání

Termín konání výběrového řízení: 10. 1. 2019
Termín nástupu do pracovního poměru: 11. 2. 2019

Mzdové zařazení podle platného Vnitřního mzdového předpisu AMU.

Podrobnosti k výběrovému řízení:

Katedra scénografie DAMU: odborný asistent/asistentka na pozici pedagoga/pedagožky předmětů scénografie a vizualizace scénografického projektu:

Zařazení: odborný asistent (interní pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok)
Úvazek: 0,25
Mzdové zařazení: tarifní třída 10
Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání v příslušném oboru s dosaženým magisterským titulem
Požadavky: pedagogická praxe v oboru, aktivní činnost v oboru, renomé v oboru

V Praze dne 5. 11. 2018

5. listopad 2018