Výběrové řízení na pozici akademické/ho pracovnice/ka na katedře teorie a kritiky DAMU

Děkan Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/pracovnice na katedře teorie a kritiky DAMU (1 místo).

Podrobnosti k výběrovému řízení:

Úvazek: 1,0 (1 pracovní místo)
Zařazení: odborný asistent/asistentka s vědeckou hodností nebo docent/docentka
(interní pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok)
Mzdové zařazení: podle Vnitřního mzdového předpisu AMU (tarifní třída 11/12) 

Od uchazeče/uchazečky se očekávají aktivity v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné a internacionalizace.

Kvalifikační předpoklady:

Požadované doklady k přihlášce do výběrového řízení: 

Termín pro podání přihlášek: 22. 5. 2023 písemně na adresu: 
AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KTK“
případně elektronicky na adresu: ilona.legova@damu.cz

Termín konání výběrového řízení: 26. 6. 2023
Termín nástupu do pracovního poměru: 1. 9. 2023


Upozornění: 
Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na 
https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

18. duben 2023

.